www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Møder, fester, debatter og workshops har dannet grundlag for kontakten mellem Vesterbro Lokaludvalg og  bydelens beboere og aktører. Herfra har Lokaludvalget fået indsigt i de udfordringer, drømme og ideer, der tegner Vesterbro som bydel.

Bydelsplanen er baseret på lokale ønsker og er et bindeled mellem den overordnede og lokale planlægning i Københavns kommune. Med bydelsplanen kan vi på Vesterbro gøre kommunalpolitikere opmærksomme på Vesterbros vigtigste ønsker, interesser og synspunkter.

Du kan læse bydelsplanen i dens fulde længde her.