www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Vil du smukificere Vesterbros metrohegn?
UDGIVET apr 2014 23

Metroselskabet og Områdefornyelsen Vesterbro samarbejder om at få kreative kunstneriske hoveder med flair for spændende ideer til at sætte deres præg på Vesterbros metrohegn. Og det er her, at du kommer ind i billedet.  

Når Sdr. Boulevard skal smukificeres d. 9.-10. august er det tredje gang, der skabes en årlig simultan udsmykningsevent rundt om hegnet.

Efterlysning
Vesterbro efterlyser ideer til både kunstværker, installationer, workshops eller andet finurligt gøgl og alle kan få lov til at være med. Hvis du sidder med den gode ide, så send den afsted i en ansøgning senest 18. maj.

Alle ideer er velkomme, såfremt de er lokalt forankret, til glæde for naboerne og kan holde til vind og vejr i et år. Desuden skal alle ideer kunne udføres over to dage og være original og ikke set på andre hegn tidligere.

Kom til infomøde
Arrangørerne inviterer til infomøde d. 29. april kl. 17.30 på Cafe Vogelkop på Vesterbro, hvor du kan få lov til at teste din idé af eller stille spørgsmål.

Retningslinjer og ansøgningsskema kan du finde her

SMUKIFICERING 2013 1

Begge fotos: Områdefornyelsen Vesterbro.


Skriv en kommentar