www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 14: Helhedsplan for byrummet foran Hovedbanen

BESKRIVELSE OG FORMÅL

Vesterbro Lokaludvalg ønsker at skabe mere tryghed og lyst til at bevæge og opholde sig i byrummet mellem Hovedbanegården og Istedgade/Stampesgade. Derved kan der også skabes bedre betingelser for Istedgades handelsliv.

Der skal rettes op på, at området ved Hovedbanegårdens udgang mod Istedgade er nedslidt og føles utrygt for mange mennesker.

Lokaludvalget ønsker derfor at erstatte den nuværende sølle, utrygge og forfaldne ‘bagside’ af Hovedbanegården med et åbent, indbydende byrum.

Det kræver en helhedsplan for Reventlowsgade på stækningen fra Istedgade til Ingerslevsgade, og den plan skal som minimum indeholde disse elementer:

 • Anlæggelse af en plads og den længe ventede lommepark, som er forsinket af metrobyggeriet
 • Bedre adgang til Hovedbanegården, herunder elevator
 • Bedre cykelparkering
 • Midlertidigt, evt. mobilt, byrum frem til metrostationen i Stampesgade er anlagt.

Projektet understøtter kommuneplanens visioner om “Mere byliv med aktive mødesteder, ophold og bevægelse” og ”Flere storbyhaver og mere grønt i byen”, samt arbejdet med at skabe mere tryghed. På det kommunale tryghedsindeks er dette område blandt de tre mest utrygge i Københavns Kommune.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

 • Lokalplan for Metropladsen
 • Sikker By (projektet er i sammenhæng med Istedgadeprojektet i Bydelsplanen)
 • Lommeparkstrategi (forslag om lommepark i Reventlowsgade)
 • Cykelstier på Reventlowsgade
 • Istedgadeprojektet.

REALISERING AF PROJEKTET
Anlægget af Stampesgades metrostation frem til 2018 betyder, at projektet ikke kan gennemføres endeligt inden da. Derfor foreslås følgende faser for projektet:

 • Fase 1: Mobile planter som midlertidig løsning,
 • Fase 2: Borgerinddragelse og udarbejdelse af helhedsplan.
 • Fase 3: Etablering af metroforplads og lommepark samtidig (2017), så anlæggelsesperioden ikke forlænges unødvendigt.

ØKONOMI

 • Anlæg: Helhedsplan + borgerinddragelse 400.000 kr.
 • Lommepark 2.000.000 kr.
 • Plads (2000m2) + kryds foran bagindgang 6.000.000 kr.
 • Cykelstier 320 m.: 2.600.000 kr.
 • Midlertidige tiltag 500.000 kr.
 • Elevator 4.000.000 kr.

I alt: 15.500.000 kr.

Skriv en kommentar