www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 12: Forankring og udvidelse af Vesterbros urbane miljø- og naturvejledning

BESKRIVELSE OG FORMÅL

Vesterbro Lokaludvalg ønsker at tilvejebringe en langsigtet finansieringsmodel for Træstubben og at udvide Træstubbens aktiviteter til også at inkludere bydelens havnekant.

Vesterbro Lokaludvalg driver Træstubben – Vesterbro Miljø- og Naturværksted – som ligger i en del af en kommunal park. Træstubben kører på sjette år og er Danmarks første naturværksted midt på stenbroen. Den primære aktivitet er musisk-sanselige miljø- og naturformidlingsforløb til børnehaver og indskolingsklasser, og alene i 2011 var der 1.720 børn til aktiviteterne i Træstubben.

Derudover er selve stedet i en stadig udvikling som showcase for bæredygtige løsninger som solceller og grønne tage, for borgerinddragelse i udviklingen af byrummet og for eksperimenter med byrum, der lægger op til bevægelse og at gå på opdagelse i.

Børnene er for eksempel med til at udhule træstammer, opbygge grønne tage og har indsunget ’formidlings-sange’, som man kan lytte til ved at gå på opdagelse efter QR-koder i haven og rundt om huset. Beboerne omkring stedet hjælper med til diverse anlæggelser, og lokale foreninger og projekter anvender huset som base for forskellige aktiviteter. Dertil kommer blandt andet en månedlig ”åben have”, og at flere skoler og institutioner anvender stedet på egen hånd.

Træstubbens miljø- og naturvejleder inviteres jævnligt til at fortælle kolleger i Danmark og de nordiske lande om formidlingsmetoderne, og stedet og pædagogikken er beskrevet i en del artikler samt i Realdanias bog ”Rum’lighed” og Peter Olesens Træstubben bog ”Overraskende København”. Derudover modtog Træstubben
Københavns Miljøpris i 2010.

Træstubben blev etableret af Miljøpunkt Vesterbro og overtaget af Vesterbro Lokaludvalg i juli 2011. Med overtagelsen fulgte løntilskudsmidler fra Friluftsrådet indtil slutningen af 2013.

Skal Træstubben fortsætte sit virke, er det derfor nødvendigt, at der findes anden finansiering, gerne i sammenhæng med en anden organisering og forankring af projektet.

Derudover gør Træstubben, dens netværk og den enorme tilslutning, stedet har, at der er potentiale for en udvidelse af projektet.

I flere år har Træstubben løbende haft aktiviteter uden for Saxoparken. For eksempel har hundredvis af børn været med til at plante træer i Vesterbros gader.

Lokaludvalget ønsker, at formidlingen fremover i højere grad får mulighed for at inddrage og udnytte bydelens havnekant. Derfor skal der udvikles og etableres en flydende maritim miljø- og naturformidlingsplatform ved Skibbroen.

Skibbroen er en forening af husbådbeboere og kreative iværksættere, som meget gerne vil gøre området tilgængeligt for formidlings- og fritidsaktiviteter.

Den overordnede vision er på sigt at kunne skabe en formidling, som dækker både by (det ’gamle’ Vesterbro) vand (formidlingsplatform ved Skibbroen) og land (Sydhavnstippen i Kgs. Enghave).

Med den flydende formidlingsplatform vil den primære målgruppe udvides til også at omfatte skoleklasser med børn i alderen otte-tolv år. Stedet bliver også offentligt tilgængelig og er tænkt som ’selvformidlende’ sted gennem for eksempel skiftende udstillinger og mediebaseret formidling.

Projektet understøtter kommuneplanens vision om at styrke innovation, viden og uddannelse samt visionen om København som grønt vækstlaboratorium med særligt fokus på børn og unge.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

Projektet relaterer sig til bydelsplansprojekterne Havneholmen og Enghave Brygge, Otto Busses Vej, samarbejde på skoleområdet og borgerdeltagelse.

REALISERING AF PROJEKTET

Første del af processen er arbejdet med at sikre Træstubbens organisatoriske forankring. Dernæst kan arbejdet med formidlingsplatformen gå i gang.

Arbejdet med den organisatoriske forankring skal ske i samarbejde med alle lokale parter, som arbejder med den primære målgruppe, samt med Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune.

I forbindelse med formidlingsplatformen indgås der partnerskab med husbådforeningen Skibbroen.

ØKONOMI

  • Anlæg af maritim formidlingsplatform: 600.000 kr.
  • Drift af Træstubben og platformen: 1.000.000 kr. årligt.

Ønskes finansieret af Københavns Kommune. Anlægsudgiften kan evt. dækkes af fonde som Realdania, Danske Fiskeres Kulturelle Fond eller Friluftsrådets tipsmidler.

Skriv en kommentar