www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Viden og Erhverv

Temaet Viden og Erhverv afspejler kommuneplanens visioner om at “Styrke innovation, viden og uddannelse” og “Bedre fysiske rammer for virksomheder”. Der er i de fem projekter en særlig fokus på at styrke folkeskolens position og fremme uddannelse og innovativ tankegang hos børn og unge. Endvidere er der en særskilt fokus på at de fysiske rammer styrkes for virksomheder og mulighederne for et synligt, dynamisk og varieret handelsliv fremmes.

Bydelsplanen for Vesterbro er opbygget omkring tre temaer, Et godt hverdagslivKøbenhavn som grøn metropol samt Viden og erhverv, der hver især understøtter en stor del af de visioner, som kommuneplanen for København 2011 består af.

Københavns kommuneplan gælder fra 2011 og gælder fire år frem. Du kan læse mere om kommuneplanen her.
Læs eller download den fulde bydelsplan for Vesterbro 2013 her.

På denne side kan du læse den korte version af projektforslag 11, 12, 13, 14 og 15 fra bydelsplanen 2013. Tryk på linket i hver enkelt overskrift og kom til den lange version.

Projektforslag 11: Samarbejde på skoleområdet
Vesterbro Lokaludvalg ønsker at styrke folkeskolerne i bydelen gennem et formaliseret samarbejde mellem bydelens skolebestyrelser og skoleledere, fagforvaltningen, udvalget selv og andre relevante parter. Målet er at skabe samarbejde og synergieffekter på tværs samt undersøge, hvorfor folkeskolen fravælges i bydelen.

Projektforslag 12: Forankring og udvidelse af Vesterbros urbane miljø- og naturvejledning
Vesterbro Lokaludvalg driver Træstubben – Vesterbro Miljø- og Naturværksted – som formidler viden til mange mindre børn i bydelen og udgør show case for bæredygtige tiltag og ligger i en del af en kommunal park. Lokaludvalget ønsker at tilvejebringe en langsigtet finansieringsmodel for Træstubben og at udvide træstubbens aktiviteter til også at inkludere bydelens havnekant.

Projektforslag 13: Istedgade
Vesterbro Lokaludvalg ønsker, at øge sikkerheden og trygheden for bløde trafikanter og folk, der opholder sig i Istedgade. Samtidig skal der skabes mere plads til strøggadefunktioner, byrumsinventar, vareudstilling og udeservering. Omlægningen af gaden skal udføres med fokus på klimatilpasning for at sikre Istedgade mod oversvømmelse i forbindelse med skybrud.

Projektforslag 14: Helhedsplan for byrummet foran Hovedbanen
Vesterbro Lokaludvalg ønsker at skabe mere tryghed og lyst til bevægelse og ophold i byrummet mellem Hovedbanegården og Istedgade/Stampesgade. Derved kan der samtidig skabes bedre betingelser for Istedgades handelsliv. Lokaludvalget ønsker eksempelvis at erstatte den nuværende sølle, utrygge og forfaldne ‘bagside’ af Hovedbanegården med et åbent, indbydende byrum.

Projektforslag 15: Kødbyen
Både Vesterbro Lokaludvalg og mange af Kødbyens lejere mener, at det er nødvendigt at udforme en helhedsplan for hele Kødbyen for at sikre at gamle erhverv kan trives side om side med nye. Lokaludvalget mener, at en sådan helhedsplan også må tage højde for den omfattende jordforurening under Kødbyen samt en ny type kølesystem i området.

Skriv en kommentar