www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Vi arbejder for miljøet, for flere grønne områder og for bedre trafikforhold på Vesterbro – og du kan være med!
UDGIVET maj 2019 09

Har du en god íde relateret til miljøudfordringerne på Vesterbro? Eller har du nogle vigtige perspektiver på trafikforholdene, som kan komme bydelen til gavn? Så tag kontakt til os i Miljø- og Teknikudvalget eller kom til et af vores åbne arbejdsmøder. Alle lokale borgere er velkomne.

Vores arbejdsudvalg er åbne, så du kan komme med dine input

Åbne udvalgsmøder skal sikre, at Vesterbroernes holdninger og perspektiver kommer frem til rådhusets politikere.

Derfor har vi tre åbne arbejdsudvalg, hvor du som borger kan komme og følge arbejdet og komme med dine input. Vores Teknik- og Miljøudvalg er ét af disse udvalg, hvor vi arbejder med lokale trafik- og miljøudfordringer.

Vores arbejde munder ofte ud i indstillinger til Københavns Kommune om diverse miljø- og trafikforhold på Vesterbro. Vi får mange henvendelser fra vesterbroerne om diverse udfordringer og problematikker, som bringes videre på vores jævnlige møder.

Vi forsøger at sætte præg på Vesterbro ved at komme med udspil om trafik, miljø og grønne områder – som f.eks. Vester Remisepark på godsbanearealerne, der rummer et væld af muligheder og perspektiver.

Hvordan kan du tage kontakt?

Vores udvalg er åbent, og udover medlemmer af Vesterbro Lokaludvalg deltager andre Vesterbro-borgere i udvalgets arbejde.

Som oftest mødes udvalget en gang om måneden på forskellige locations rundt om i byen. Du kan tjekke vores begivenhedskalenderen på forsiden for at finde det næste møde.

Har du lyst til at tage kontakt, kan du også finde kontaktinformationer på vores udvalgsformænd via linket:
https://www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/om-os/organisering/