www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Her kan du læse om reglerne for konkurrencer under Vesterbros Gader:

 • Hvad det forslag, du/I indsender, skal indeholde af informationer
 • Jury og kriterier for bedømmelse
 • Udbetaling af midler til gennemførelse af vinderprojekter
Retningslinierne gælder for alle konkurrencer under
Vesterbros Gader. Særlige regler for konkurrrencen 2013 er markeret i det følgende eller der henvises til forsiden om konkurrencen 2013.

 

Hvad skal projektforslaget indeholde?

 • Om dig der indsender forslaget: Forslagsstillers/kontaktpersons navn, tlf, mail og postadresse (husk at vedkommende skal have en NEM-konto til evt. overførsel af midler)
 • Tid, sted og samlet budget
 •  Mit forslag er…: A) Beskrivelse af formål – hvad vil du/I opnå/skabe med projektet  B) Beskrivelse af projektet – hvad skal der ske C) Beskriv desuden hvis I er flere forslagsstillere end dig, der indsender forslaget/kontaktpersonen, eventuelle samarbejdspartnere, og/eller arrangører.
 • Detaljeret budget – det detaljerede budget skal være specifikt med alle ting, der forventes udgifter til (offentliggøres ikke). Evt. egenfinansiering eller finansiering fra anden side skal nævnes under det detaljerede budget. NB! For konkurrencen 2013 gælder at udgifter til byggematerialer ikke skal medtages i budgettet. Bygge materialer sponsoreres af OAN via Byggeriets Ildsjæle, under Realdania.

 

Jury

Projektforslag bedømmes af en jury på 6-10 personer bestående af medlemmer af Vesterbro Lokaludvalg og kreative aktører, iværksættere og andre med tilknytning til Vesterbro. Juryens sammensætning er altid godkendt af Vesterbro Lokaludvalg. I 2013 består juryen af 10 medlemmer:

Bettina Porsild (medlem af Vesterbro Lokaludvalg, formand for juryen), Maja Ingvartsen (medlem af Vesterbro Lokaludvalg), Bruno Schwede (medlem af Vesterbro Lokaludvalg), Ole Rindtoft (medlem af Vesterbro Lokaludvalg), Per Schrader (medlem af Vesterbro Lokaludvalg), Louise Heebøll fra OAN (Open air Neighborhood, arkitektfirma med speciale i borgerinddragelse, som vi samarbejder med om processen på Otto Busses), Ellen O´Gara (OAN), Søs Uldall-Ekman fra Streetheart, Morten Mohs fra MOHS (galleri på Sønder Boulevard), Michaela Bruël (byplanlægger, der har lavet Lokalplanen for Otto Busses Vej).

Kriterier for bedømmelse

For at komme i betragtning skal dit/Jeres projektforslag overholde ovenstående krav til informationer i projektforslaget.

De retningsgivende kriterier for juryens bedømmelse af projektforslagene er desuden om projektet er:

 • Nyskabende (fx ikke er en gentagelse af noget, der har været afholdt før)
 • Dialog- og netværks-skabende (fx samler folk på Vesterbro om en aktivitet eller installation før, under, eller efter, dens gennemførsel).
 • Synligt (fx er en kortvarig aktivitet mere synlig, hvis den gentages flere gange, og/eller hvis aktiviteten dokumenteres i medier)

Flere kriterier kan gælde for den enkelte konkurrence – se forsiden vedr. hvad juryen ser på i Vesterbros Gader 2013.

Projektet skal:

 • Indsendes inden konkurrencens deadline (se den enkelte konkurrence, vedr. Vesterbros Gader 2013: forsiden).
 • Afholdes på Vesterbro
 • Have offentlig adgang
 • Gennemføres i perioden valgt for den enkelte konkurrence – se denne, vedr. Vesterbros Gader 2013 se forsiden. Det er naturligvis tilladt, at  fx en fysisk installation har et længere liv.
 • Du/I skal som forslagsstillere have personlig tilknytning til Vesterbro
 • Du/I skal som forslagsstillere være minimum 18 år

Projektet skal også, hvis det vinder, dokumenteres i ord (1/2 – 1 A4 side) og billeder (ca. 10), gerne video,  som må vises her på sitet, samt opreklameres bredt i bydelen. Vesterbro Lokaludvalg vil bidrage med fælles PR for alle vinderprojekter. Ved al opreklamering eller omtale af vinderprojekter skal Vesterbro Lokaludvalg nævnes.

Projektet må ikke:

 • Være kommercielt
 • Være partipolitisk
 • Være religiøst.


Udbetaling af midler til gennemførelse af vinderprojekter

Forslagsstiller(e) kan vinde op til et beløb (se den enkelte konkurrence – for Vesterbros Gader 2013 se forsiden) til gennemførelse af projektet. (Mindre, hvis der er færre udgifter til projektet). Midlerne udbetales fra når juryen har voteret (se den enkelte konkurrence),  under forudsætning af, at midlerne efterfølgende kan dokumenteres anvendt til gennemførsel af projektet. Regnskab indsendes efterfølgende til Vesterbro Lokaludvalg.

Midlerne gives som udgangspunkt ikke til løn.

Beløbet skal overføres til en NEM-konto for den, der er kontaktperson på projektet, efter oplysning af cpr-nummer til lokaludvalgets sekretariat. Overførslen kan tage op til en uge.