www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

OTTO BUSSES er det gamle jernbaneterræn mellem indre Vesterbro og havnen. Området er på størrelse med hele indre Vesterbro. OTTO B rummer historiske kvaliteter og mange fantastiske potentialer, bl.a.  industrielle bygninger, birkelunde, frugthave, allé, gamle tog og jernbane-relaterede installationer. Og så er der en hel hemmelig by på området: Den Gule By, også kendt som Kineserbyen. DSB ejer hovedparten af området, der er under tømning for jernbane-relaterede funktioner. Otto Busses Vej har offentlig adgang, mens andre dele af området i dag ikke har offentlig adgang. Det gælder bl.a. Centralværkstederne, hvor Vesterbro Lokaludvalg i dialog med borgerne ønsker at udvikle aktiviteter på et nærmere afgrænset projektområde (Lokalplanen åbner for midlertidige aktiviteter og det valgte projektområde er i dag stort set tømt for funktioner). Visionsprocessen handler om ideudvikling til midlertidige aktiviteter på området.

UNDERSØG OTTO B PÅ INTERAKTIVT GOOGLE KORT

Interaktivt google kort (klik på link for at gå direkte til google kort). Forstør (+) for bedre at vælge markeringer. Se forklaring til farvesignaturer under kortet.

På kortet kan du orientere dig om:

GUL: Hvordan du kommer ned til OTTO B, indgange,  cykelrute, og vores Åben Have mødested: Frugthaven.   Otto Busses Vej er åben for offentligheden. Frugthaven er kun åben ved vores Åben have møder (se Program), da Frugthaven er en del af Centralværkstederne.

RØD:  Centralværkstederne (rød streg) er i dag ikke åbne for offentligheden (hegning på Otto Busses af Centralværkstederne, og andre områder, skal generelt respekteres). På vores Åbne have møder kan du få en guided rundvisning på Centralværkstederne.

PINK: Se fortællinger og billeder/videoer (prik) fra spots på området, bl.a. lavet i dialog med beboere i Gule By på området .  Fortællingerne er desuden inspireret af publikationen “Den Gule By”, af Tine Willer, Dansk Jernbaneklub 2010 (publikationen kan købes på Åben have møder for kr. 150 kontant). Tirsdag d. 4 juni åbner vi en lille udstilling i hegnet på Otto Busse Vej med billederne fra bl.a. Centralværkstederne. Du kan se flere billeder fra Otto Busses på vores facebook side.

GRØN: Følge med i ideer til visionsprocessen.  De grønne markeringer på kortet viser bl.a. de ideer som pt er uploaded her på sitet (Se forslag 2013) – og ideer indsendt til DR konkurrencen BYG DET OP (promoveret på Vestbros Gaders facebook side) – samt Lokaludvalgets projektområde i Bydelsplanen (grøn streg). Under “dokumentation og presse” i menuen th. kan du læse mere om ideer til området, vi løbende udvikler på Åben have møder.

PLANER FOR OTTO B  

Vesterbros Gader 2013 visionsproces på OTTO B. tager udgangspunkt i og tematiserer de muligheder, som den eksisterende planlægning åbner for – centralt midlertidige aktiviteter på Otto Busses.

Lokalplanen (433 med tillæg) tillader nu midlertidige aktiviteter på området  – under hensyn til jernbanerelaterede funktioner på området.  OTTO B er under tømning for jernbanefunktioner, men ejes fortsat af primært jernbanerelaterede virksomheder, bl.a. DSB Ejendomsudvikling. Derfor kan midlertidige aktiviteter også kun etableres efter tilladelse eller en forhandling med ejerne om fx brug, leje, køb. Vesterbro Gaders visionsproces 2013 er en ide- og projekt-udviklings proces med henblik på at skabe et fælles grundlag, og undersøge mulighederne, for at indgå aftaler (som led i processen er der desuden mulighed for at teste projektideer efter nærmere tilladelse).

Permanent bymæssig udvikling er først planlagt på OTTO B i 2023. Der er dog allerede nye anlægsmæssige tiltag – det pt byggeri af et metroklargøringscenter i den sydlige del af området. Desuden fastlægger en anden Lokalplan for Kalvebod Brygge Vest, at det grønne strøg med erhvervsbyggeri under udvikling dér, skal fortsætte ind over Dybbølsbro på den første del af OTTO B efter broen (se kortet nedenfor). Andre dele af området består af fredede eller bevaringsværdige bygninger, bl.a. hele den midterste del med centralværkstederne.

Vesterbro Lokaludvalg har  en Bydelsplan, som efterspørger et rekreativt grønt område i det skitserede “ledige” projektområde på kortet nedenfor. Projektområdet er en del af Centralværkstederne, der i dag er lukkede for offentligheden til daglig. Projektområdet består af tømmergården, tog kirkegården, skydebroen, malerværkstedet og frugthaven  (se og læs mere på vores google map øverst). Del-området er stort set tømt for funktioner. På vores Åben have møder kan du på en guided tur komme ind at se og høre mere om det fantastiske område.

Bydelsplanen efterspørger desuden fysiske forbindelser til området. OTTO B er i dag vanskeligt tilgængeligt, selvom der er offentlig adgang til dele af OTTO B via Otto Busses Vej. Lokalplan 433 fastlægger principielle linieføringer for stier (gå/cykel) over området (se kortet nedenfor), så at bl.a. Vesterbroere kan få bedre adgang til området og til havnen. Planerne forudsætter en bro over skinnerne ved Ingerlevsgade og over Metroklargøringscenteret.

Kortet viser Lokalplansområdet med eksisterende og nye/planlagte fysiske forbindelser på området (i Lokalplanen), Lokaludvalgets projektområde i Bydelsplanen, metrobyggeriet (pt under opførelse - er det lange hvide snit), samt (coming up): Området inddraget af Lokalplanen for Kalvebod Brygge Vest til grønt strøg med erhvervsbyggeri (området tættest Dybbølsbro, uden for den røde streg)

Kortet viser Lokalplansområdet 433 (Otto Busses Vej) med eksisterende og planlagte fysiske forbindelser på området (i Lokalplanen), Lokaludvalgets projektområde (i Bydelsplanen), og metroklargøringscenter (pt under opførelse – er det lange hvide snit – dog er metrobyggeriet udvidet i str. siden kortet blev lavet). Området på Otto Busses undenfor den røde streg, tættest på Dybbølsbro, er inddraget af en anden Lokalplan for Kalvebod Brygge Vest til grønt strøg med erhvervsbyggeri.

HISTORISKE KORT OTTO BUSSES

OTTO B er et mere end 100 år gammelt industrielt areal, der oprindeligt blev skabt ved opfyld af havnen, idet den gamle “kystlinie” var Ingerslevsgade. OTTO B husede engang Danmarks største arbejdsplads – for reperation og vedligeholdelse af tog. Gamle kort over OTTO B viser derfor industrielle / jernbanerelaterede produktions-funktioner – her er et fra 1984 – klik på billedet for større version:

HISTORISKMAPOB

 

3 kommentarer

 1. MOrten Bendtsen says:

  Hej Bettina

  Vi kan se at der er inviteret til et arrangement på Centralværkstedsområdet den 14. maj. Har I en aftale med DSB om dette arrangement ?

  Morten Bendtsen
  DSB Ejendomsudvikling 24688821

 2. Bettina Porsild says:

  Hej Morten,
  Ja, som forklaret i telefonen: Det har vi.
  Mvh
  Bettina

 3. Søren lundh says:

  Ønsker gerne deltagelse i fremvisning af hele værkstedsområdet otto busses vej, navnlig togkirkegården. Mvh søren lundh

Skriv en kommentar