www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

HVAD SKAL PULJEMIDLERNE BRUGES TIL?

Hvis dig og din idé tildeles puljemidler, skal de anvendes til følgende aktiviteter for Vesterbroborgere og brugere:

 • Tværgående
 • Bydelsrelaterede
 • Dialogskabende
 • Netværksdannende

 

Vesterbro Lokaludvalg lægger vægt på initiativer og aktiviteter, der bl.a.

 • tager udgangspunkt i Vesterbro som lokalområde
 • skaber dialog og debat om og i bydelen
 • styrker nye netværk og udvikling af en fælles Vesterbro-identitet
 • gennemføres i samarbejde mellem flere grupper eller foreninger
 • støtter integrationen mellem kultur, alder, etnicitet og andre skel
 • Der ydes kun støtte til arrangementer med offentlig adgang. Der ydes i udgangspunktet kun støtte i form af medfinansiering.
 • Al støtte tildeles som underskudsgaranti til arrangementer.
 • Arrangementer eller aktiviteter der opnår støtte, skal nævne Vesterbro Lokaludvalg vedopreklamering eller omtale – sidstnævnte skal gøres bredt i bydelen – da støtten ellers kanbortfalde.

Der ydes i udgangspunktet ikke støtte til:

 • Studierejser og studieophold
 • Varige driftsudgifter
 • Anlægsarbejde
 • Lønudgifter i kommunale institutioner
 • Arrangementer, der allerede har fundet sted