www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Lokaludvalget får hvert år tildelt en pulje penge til forvaltning af lokale projekter i bydelen. Størrelsen på beløbet afhænger af antal borgere i bydelen og varierer derfor lidt år for år.

En del af Lokaludvalgets samlede puljemidler går til projekter og arrangementer, som Lokaludvalget selv står bag. Men en del af midlerne er samlet i vores to bydelspuljer, som du kan søge.

Hvem kan søge vores puljer?

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår på Vesterbro. For at kunne komme i betragtning til støtte, skal aktiviteten blandt andet have en klar Vesterbrovinkel og være med til at styrke og udvikle Vesterbros identitet.

I Vesterbro Lokaludvalg arbejdes der med to puljer: Vesterbropuljen og Lillepuljen.

Vesterbropuljen

Vesterbropuljen kan søges til alle projekter over 15.000 kr. Puljen kan søges fem gange om året. Ansøgningsfristerne ligger den 15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. august og 15. oktober. Ansøgninger behandles på det efterfølgende ordinære lokaludvalgsmøde, omtrent fem uger efter ansøgningsfristen.

Lillepuljen

I 2017 fik Vesterbropuljen en lillesøster i form af Lillepuljen.  Søger du denne pulje, kan du maksimalt søge 15.000 kr. til arrangementer og projekter i bydelen.

Lillepuljens frister følger Vesterbropuljens. Lokaludvalget forsøger at behandle Lillepuljens ansøgninger indenfor 2-3 uger efter fristen, så søger du Lillepuljen, får du hurtigere svar.

Vigtige ting at vide:

  • at støttebeløbet først udbetales efter indsendelse af regnskab og evaluering. Hvis du får tilkendt støtte, modtager du den altså ikke med det samme.
  • at projekter/arrangementer der er afviklet før behandlingstidspunktet ikke kan komme i betragtning.
  • at der ikke ydes støtte til nogen form for aflønning af kommunale medarbejdere, hverken i forbindelse med udførelse af ordinære driftsopgaver eller afholdelse af ekstraordinære projekter.
  • at hvis ansøgningen modtages efter fristen den 15. i måneden kl. 23.59, er der ingen mulighed for at komme i betragtning til støtte.

Udfyldning af ansøgningsskemaet

  • Ansøgningsskemaet samt puljeguide og information om puljekriterier findes i højre fane under ‘Ansøgningsproces’.
  • Husk, at du skal gemme skemaet med din projekttitel på din computer, før du kan tilføje tekst i ansøgningsskemaet.
  • Sørg for, at du har den mest opdaterede version af Adobe Reader – download her til ansøgningskema 2019
  • Send din ansøgning vedhæftet til vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk