www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Vesterbroønsker til Københavns Kommunes Budget16
UDGIVET jul 2015 09

Hvert år drøfter Vesterbro Lokaludvalg, hvad vi synes, der skal prioriteres på Vesterbro på Københavns Kommunes kommende budget. I år har vi især fokus på fleksible byrum, grønne områder og støtte til værestedet Fisken.

Vesterbroønskerne er sendt ind til Borgerrepræsentationens medlemmer, i håb om at nogle af forslagene vil blive båret med til forhandlingsbordet til budgetforhandlingerne. Ønskerne er kommet frem gennem drøftelser i fagudvalgene og udvalgt og sorteret i Vesterbro Lokaludvalg. Fagudvalgene er åbne for alle borgere og aktører på Vesterbro. Vi synes, at vi er kommet frem til nogle ønsker, der har betydning for dagligdagen for både vesterbroerne, men også alle de der færdes i bydelen, bruger og besøger den.

Budgetforhandlingerne foregår i september, hvor du kan læse mere om, hvordan forhandlingerne er gået. Følg med her og på Facebook.

De højest prioriterede ønsker fra Vesterbro Lokaludvalg er,

– En tilstrækkelig driftsbevilling til Værestedet Fisken

– Fredeliggørelse af Eskildsgade og muligheder for et fleksibelt byrum i samarbejde med skolen og beboerne

– Flere byrum på Indre Vesterbro, der er kendetegnet af få rekreative områder

– Udvidelse af Dybbølsbro for at gøre mere plads til trafikken af gående, cyklister og biler i området

– Ændring af trappen ved Fisketorvet for de blødere trafikanter, barnevogne og kørestole

– Fjernbusterminal som alternativ til Ingerslevsgades mange fjernbusser, og de gener både de rejsende og cyklisterne har

– Grøn stiforbindelse fra Tietgensbroen til Carsten Niebuhrs Gade i forbindelse med ombygningen af Postgrunden

På længere sigt er der også ønsker om en skøjtebane i Enghave Parken og et nyt byrum ved Reventlowsgade, når metrostationen ved Københavns Hovedbanegård står færdig

 


Skriv en kommentar