www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Vesterbro – Københavns mest kriminelle bydel
UDGIVET nov 2010 24

Urbans nye artikelserie “verdens bedste by” stiller for tiden skarpt på København. Tirsdag var det Vesterbros høje kriminalitetrate der var i fokus.

Området omkring hovedbanegården markerer sig i kriminalitetsstatistikkerne

Med seks gange så mange narkoanmeldelser som i det øvrige København, kan miljøet omkring Istedgade og Halmtorvet tydeligt aflæses på statistikkerne. Kvarteret har fire gange så mange anmeldelser for tyveri og chikane og næsten tre gange så mange anmeldelser for vold og trusler, hvilket kunne læses på Berlingskes netavis mandag d. 22 november 2010.

Hvert år måler Københavns Kommune trygheden i kommunen. Trygheden måles ved at sammenholde den faktiske kriminalitet i bydelene med københavnernes oplevelse af tryghed. Hermed får Københavns Kommune en klar indikator af, hvilke områder i byen, der har brug for en særlig indsats. Og selvom der gennerelt er blevet større tryghed i København, er der stadig brug for en fortsat indsats – herunder på Vesterbro.

Særligt er det området omkring hovedbanegården der bidrager til Vesterbros uheldige placering på listen over (særligt) kriminelle områder. »På Vesterbro udspringer problemerne af prostitution og narkomiljøet, som skaber gener for beboerne. Derudover har København ligesom mange andre storbyer en ‘hovedbanegårds-udfordring’. Det er et transitområde, hvor der er stor gennemstrømning af mennesker hver dag, og det kan også ses på kriminalitetsstatistikkerne« forklarede Lea Bryld fra Sikker By i Københavns Kommune til Urban d. 22. november.

At vesterbro figurerer negativt i statistikken skyldes bl.a, at der er enormt mange mennsker, der hver dag krydser hovedbanegården og derfor er området overrepræsenteret i statistikken.

»Folk der er blevet bestjålet i S-toget står ofte af på Hovedbanegården og går ned til os og melder det. Men det er også vigtigt at understrege, at der bag de høje tal gemmer sig både helt grove sager og almindelig assistance til folk, der ikke kan finde deres hund. Alle henvendelser ryger på døgnrapporten,« siger Efterforskningsleder på Station City, der overfor Urban understreger, at han bestemt ikke mener at der er grund til at holde sig væk fra Vesterbro.

Hvis du vil læse mere, eller se selve tryghedsindekset samt de undersøgelser den bygger på kan du se med her: Københavns tryghedsindeks


Skriv en kommentar