www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Vesterbro får gavn af overførselssagen
UDGIVET mar 2015 26

Onsdag den 25. marts blev der mellem fem partier indgået aftale i overførselssagen. Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti blev enige om at bruge de budgetmidler, der ikke blev brugt som planlagt i 2014 til en Renoverings- og færdiggørelsespakke 2015.

Nedenfor kan du læse et uddrag af aftalen fra de dele af den, der angår Vesterbro:

Her kan du finde hele aftaleteksten og faktaarkene vedr. aftalen

Stofindtagelsesrum på Halmtorvet 17

I forbindelse med planlægningen af det nye stofindtagelsesrum på Halmtorvet 17 på Vesterbro er der konstateret forurening under bygningen i form af flygtigt cyanid. Håndtering af forureningen er en forudsætning for, at der kan etableres stofindtagelsesrum på lokaliteten, og parterne er derfor enige om at afsætte midler hertil. Med udarbejdelse af løsningsforslag ift. forureningen er der tillige fundet en mulighed for relativt billigt at etablere et udeareal til Halmtorvet 17.

Der afsættes – 6,0 mio. kr. i anlæg i 2015 -2016

Renovering af legepladser på byens skoler og institutioner

Flere legepladser på skoler og institutioner har behov for renovering og opgradering af legeværdien. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at sikre ude- og legearealer på byens skoler og institutioner.

1,4 mio kr i anlæg til Garvergården

0,5 mio kr i anlæg til Børnehuset

Fornyelse og skybrudssikring af Enghaveparken

For at modvirke nedslidningen af Enghaveparken og sikre, at parken opnår en tidssvarende stand, er parterne enige om at afsætte midler til en fornyelse af parken. Fornyelsen af Enghaveparken samtænkes med HOFORs planlagte klimasikring af området.

Der afsættes: – 38,3 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2018 til fornyelse af Enghaveparken

Begrønning af Vigerslev Allé [det fremgår ikke af teksten hvilken del af Vigerslev Allé aftalen omhandler]

For at bevare Vigerslev Allé som en grøn indfaldsvej i forbindelse med anlæggelsen af cykelstien Ishøjruten, er parterne enige om at afsætte midler til plantning af 65 vejtræer langs alléen. Der afsættes:

– 3,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til plantning af vejtræer langs Vigerslev Allé

– 0,2 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018 i drift

Mindre sager

Flaskeholdere til offentlige skraldespande: 1,2 mio kr. [Vesterbro Lokaludvalg støttede i 2014 udviklingen af prototypen med 20.000 kr]

Sprøjtepatruljen, indsamling af kanyler: 0,1 mio kr.

Erhvervs- og turismeinitiativer

0,6 mio kr. til fortsættelse af kvartermanagerordningen i Kødbyen

Der er der en række bevillinger og sager, hvor bydækkende tilbud og sager har fået midler, som ikke er Vesterbrospecifikke, men som selvfølgelig kan komme Vesterbro til gavn ligesom resten af københavnerne.


Skriv en kommentar