www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET dec 2009 14

Arrangementet bestod af en rundvisning i Kødbyen, med efterfølgende debat. Mange gode diskussioner blev vendt, og alle inputs har været velsete.

Kødbyens udvikling blev debateret fra to fløje. Èn ting var der enighed omkring: Kødbyen skal bevare sin råhed og originale udtryk og køderhvervene skal bevares. En talsmand fra henholdsvis Tante T og INCO fremlagde deres syn på hvordan de mener kødbyen bør udvikle sig. Mikkel fra Tante T, forklarer hvordan han ønsker at tiltrække lejere, der kan skabe noget nyt, og bruge kødby til nogle fede aktiviteter uden at skubbe de gamle erhverv ud.

Til det forklarer Ole, fra INCO, at han ikke er så begejstret for den måde kødbyen har udviklet sig på. Han mener at det er køderhvervene, der gør kødbyen attraktiv, men at det idag, er blevet gjort meget svært for køderhvervene at blive, fordi huslejestigninger truer deres erhverv. INCO har dog vænnet sig til de kreative erhverv påpeger Ole.

Kødbyens fremtid blev diskuteret, og der blev givet udtryk for at Vesterbro, som helhed, ikke har været med i debatten omkring Kødbyen. Det ønsker lokaludvalget at være, påpegede Niels Vestergaard, formand for lokaludvalget.


Skriv en kommentar