www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Vejstøj og sundhed i boligområder
UDGIVET aug 2014 07

Bor du et sted, måske i en almen bolig, hvor du føler dig særligt generet af støj? Så læs med her, og få indblik i, hvordan fx den københavnske vejstøj kan påvirke dit helbred.

I København udsættes 48 % af borgerne for et støjniveau ved deres bolig, som overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB. Det betyder, at mere end 250.000.københavnere kontinuerligt udsættes for støj over den anbefalede grænseværdi ved deres bolig.

Hvad er støj?
Støj er uønsket eller skadelig lyd, som stammer fra menneskers aktiviteter. Det kan være støj relateret til transport med biler, tog eller fly og det kan være støj fra virksomheder. Trafik på kommunale veje er den primære årsag til, at boliger i København er belastede af støj.

De senere års undersøgelser styrker antagelsen om, at der er en sammenhæng mellem trafikstøj og følgende sundhedsmæssige konsekvenser: irritation, søvnforstyrrelser, stressreaktioner, forhøjet blodtryk og hjertekarsygdom.

Læs mere og trafikstøj og sundhed her

Kommunen og boligorganisationerne kan iværksætte tiltag, der
kan begrænse støjen. Trafikstøj kan begrænses på forskellige måder:

  • Støjen fra selve støjkilden kan mindskes eksempelvis ved udlægning af støjreducerende asfalt, begrænsning af trafikmængden eller nedsættelse af hastigheden.
  • Brug mere støjsvage dæk Der er forskel på hvor meget dæk støjer. EU har en mærkningsordning for dæk således at man kan vælge at køre på dæk, som er mærkede til et lavt støjniveau
  • Kør i el- eller brintbiler Ved bykørsel har støjen fra både bilens motor og dæk stor betydning for den samlede trafikstøj.Elbiler og brintelektriske biler har generelt et betydeligt lavere støjniveau end benzin- og dieselbiler.
  • Udbredelsen af støj kan nedbringes ved afskærmning mellem støjkilden og modtageren.
  • Støjen hos modtageren kan mindskes typisk med støjdæmpende vinduer
  • Byplanlægning, herunder omarbejdelse af trafikale ruter

Sundhedskonsekvenser_udsnit

 


Skriv en kommentar