www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Det nuværende lokaludvalg blev valgt på et valgmøde  den 20. februar 2018.

For at stille op til lokaludvalget, skal man repræsentere en forening med lokale aktiviteter. Det er ikke et krav, at man bor på Vesterbro, og man behøver ikke være formand, eller med i bestyrelsen i den forening, der repræsenteres.

Alle foreninger på Vesterbro kan sende repræsentanter til mødet, der enten kan stille op, eller være med til at vælge det nye lokaludvalg.

Formelle krav

For at blive godkendt som forening, der kan opstille et medlem til lokaludvalget, kræver det:

  • At der er mindst to medlemmer i foreningen
  • At foreningen har et sæt vedtægter
  • At der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign.
  • At foreningen har aktiviteter på Vesterbro

Næste valgmøde

Valget til lokaludvalget følger kommunalvalget, og der vil derfor være valg hvert 4. år. Seneste valgmøde var i februar 2018.