www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Det nye lokaludvalg vælges på et valgmøde tirsdag den 20. februar 2018.

For at stille op til lokaludvalget, skal du repræsentere en forening med lokale aktiviteter. Det er ikke et krav at du bor på Vesterbro, og du behøver ikke være formand, eller med i bestyrelsen i den forening du repræsenterer.

Alle foreninger på Vesterbro kan sende repræsentanter til mødet, der enten kan stille op, eller være med til at vælge det nye lokaludvalg.

Sidste frist for tilmelding til mødet er tirsdag den 6. februar.

Formelle krav

For at blive godkendt som forening, der kan opstille et medlem til lokaludvalget, kræver det:

  • At der er mindst to medlemmer i foreningen
  • At foreningen har et sæt vedtægter
  • At der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign.
  • At foreningen har aktiviteter på Vesterbro

Frist for tilmelding

Foreningen skal senest tirsdag den 6. februar indsende en tilmeldingsblanket sammen med kopi af vedtægter og referat fra sidste møde til lokaludvalget på vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk.

Derefter kan foreningen sende en repræsentant til valgmødet tirsdag den 20. februar, der kan blive valgt ind i lokaludvalget.