www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Valg til lokaludvalget sker hvert 4. år og følger kommunalvalget.

Arbejdet i lokaludvalget giver dig direkte indflydelse på Vesterbros udvikling.

Du kan være med til at sætte fokus på mærkesager for bydelen, og du får adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel på Vesterbro.

Lokaludvalget har tre primære opgaver på Vesterbro:

1. Bindeled mellem rådhuset og borgerne

Lokaludvalget har høringsret i alle kommunale sager, der omhandler Vesterbro. Ofte bliver lokaludvalget inddraget tidligt og taget med på råd, når Københavns Kommune udvikler lokalplaner, helhedsplaner, strategier mm.

Selv om politikerne på rådhuset ikke har pligt til at rette sig efter henstillinger og input fra lokaludvalget, bliver der lyttet, da der i lokaludvalget sidder borgere med en stor lokal viden.

2. Uddele penge til lokale projekter

Lokaludvalget har årligt en pulje på godt 1,6 mio. kr., hvoraf over halvdelen kan søges til projekter, der kommer Vesterbro til gode.

Der er ansøgningsfrist ca. hver anden måned, og uddeling af puljemidlerne sker efter behandling på de månedlige lokaludvalgsmøder.

Der lægges vægt på at give penge til projekter, der skaber netværk imellem Vesterbros borgere.

3. Skabe projekter, der udvikler Vesterbro

En stor del af de årlige puljemidler, bruger lokaludvalget selv på projekter, der udvikler Vesterbro.

Midlerne går b.la. til det lokale miljøarbejde, til begivenheder, der samler borgerne på Vesterbro, og til indsatser i dele af Vesterbro, der trænger til fokus.

I denne lille video kan du se, hvad lokaludvalg er for en størrelse, og hvad de gør godt for byen.

Om Vesterbro Lokaludvalg

Læs mere om Lokaludvalget på Vesterbro, og deres organisering her