www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Trafik og byrum på Vesterbro
UDGIVET aug 2014 13

Er du interesseret i, hvordan byrummet udvikler sig på Vesterbro? Så kom med til en snak om Vesterbro Trafik og Byrum d. 21. august i Kulturanstalten.

En række vesterbroere har allerede meldt sig til arbejdsgruppen, der skal være med til at udstikke rammerne for Vesterbros trafik og byrum de næste 10 år i en trafik- og byrumsplan for Vesterbro. Du kan stadig nå at være med.

Lokale borgere og kommunen udviklede i samarbejde Trafik og byrumsplanen fra 2003, hvoraf mange af idéerne er blevet realiseret. Nu er Lokaludvalget og Områdefornyelsen Vesterbro gået sammen om at lave en ny trafik- og byrumsplan, der kan blive lige så succesfuld. Og her er det vigtigt, at Vesterbros brugere og beboere er med

Fire temaer
I juni holdt gruppen det første af en række møder, hvor mødedeltagerne fandt på de fire temaer, som du kan være med til at arbejde med:

  1. Bløde trafikanter
  2. Grønne initiativer
  3. Det sociale byrum
  4. Trafikstrømme

Temaerne er meget overordnede og dækker over en lang række undertemaer.

Hvad er trafik- og byrumsplanen?

  • Trafik- og byrumsplanen skal bruges til at udpege områder, hvor der er særlig brug for trafikale og byrumsmæssige løsninger i bydelen.
  • Bydelens beboere og brugere inviteres med til at udvikle trafik- og byrumsplanen, der efter planen er færdig i juni 2015.
  • Arbejdet blev skudt i gang med en event på Onkel Dannys Plads i april 2014, hvor alle vesterbroere var inviteret.

Mød op den 21. august i Kulturanstalten, Lyrskovgade 2. sal, kl. 17-19.

 


Skriv en kommentar