www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Stub og have

Det startede i en fantasiforladt baggård på Vesterbro – Saxoparken. I et hjørne af parken stod et offentligt toilet, hærget af tiden og skinger graffiti. Sådan ser det ikke ud længere.

Har man en sommerdag passeret dette hjørne af Saxoparken, ved man, at det er et ganske andet syn, der møder en i dag. I dag summer bierne og det gamle offentlige toilet, som i dag er omdannet til en kæmpemæssig træstub.

Se Byggebilleddagbog her

Se Træstubben få Grønt Tag på!

Udearealet ved Træstubben, er et stykke offentlig park, der er lavet om til en vild og bæredygtig byhaveHaven er offentlig tilgængelig og kan frit nydes af alle.

Her kan man få mange forskellige naturoplevelser på et meget lille område. Haven er inspireret af bl.a. permakultur og andre bæredygtige principper. Haven er et anderledes grønt åndehul, hvor vesterbroere kan holde en pause i en ellers fortravlet hverdag.
Vi håber, at haven giver inspiration til mere natur og bæredygtighed i byen og dens baggårde og institutioner.

Traestubben bakkerBakkerne
Da Vesterbro Naturværksteds udearealer blev etableret på en arbejdsweekend i nov. 2006, blev der gravet en masse grus og jord op, der hvor de nye bede kom. Alt det som blev gravet op blev lagt som bakker i midten af naturværkstedet for at spare transporten til bortkørsel af jorden og for at skabe et varieret landskab med bakker, hvor børnene kan løbe op og ned og få brugt noget energi. På et lille kuperet område kan børnene få timer til at gå med bare at løbe op og ned af bakkerne. Mere skal der ikke til for at motivere til bevægelse.

Traestubben fugle_barn

Fugle og Insekter
Haven omkring Vesterbro naturværksted er præget af en mangfoldig biodiversitet mht. planter og dyr. Der blev i løbet af 20 min. spottet 16 fuglearter af DOFs naturvejleder Allan G. Nielsen i foråret 2008. Fuglemangfoldigheden på et ellers meget lille område hænger sammen med, at der er masser af føde for fuglene i form af bær og insekter samt mange gode skjulesteder, redemuligheder i træer, buske og klatreplanter på husmurene. Vores intention er til stadighed at arbejde for en større biodiversitet mht både planter og dyr i byen. Det gør vi ved at vælge planter og frø som er økologiske, hjemmehørende, flerårige, fødegivende og nektarholdige. Der bruges heller ikke nogen form for sprøjtemidler eller kunstgødning i vores have. Produktion af masser af kompost er desuden måden at bevare insektlivet i jorden og hermed også føden til fuglene. Læs mere om Krible-Krable Museet her

Traestubben hoejbedHøjbedene
Der er lavet 2 genbrugshøjbede i haven med hjælp fra Pigerne i Apostelgården og Byhavenetværket. Højbedene er lavet så permabelt, som muligt, sådan at planter og dyr kan gro/leve i hullerne på siden af højbedet. Tendensen i byen er ofte at forsegle alt med asfalt eller cement, disse højbede er tænkt lige modsat. Der er brugt gamle tagrør og andet med huller i og det er kun det øverste lag brosten, der er mørtlet fast for at undgå at have løse brosten i parken. Højbede er en genial måde at lave intensiv dyrkning af krydderurter og grønsager specielt i byen. Der er ingen som går i bedet og jorden bliver dermed ikke kompakt og udbyttet større. Når man dyrker i højbede er pasningen af bedet ofte mere intensiv, hvilket også giver et højere udbyttet. Desuden kan man i et højbed bedre styre at der kommer helt rent jord i netop dette bed.

Insekthotellet/-tårnet
(Download pdf’en her)

Traestubben humusKompost
Der er pt. en ormekompost i Vesterbro Naturværksted af typen Humus. I ormekomposten bor Orla og hele hans enorme ormefamilie, der nok tæller 10.000 orm. De har et ormerør, der er gravet ned i jorden. Om vinteren kravler ormene ned i ormerøret for at holde varmen.

Have kompost (FELIX SKAL RETTE)
Der vil i løbet af foråret 2009 blive lavet en havekompost til det grovere haveaffald. Intentionen er at omdanne alt haveaffald i naturværkstedshaven til en god og brugbar kompost. Sådan at jorden i naturværkstedet hele tiden opbygges til en mere og mere næringsrig og humusholdig jord, der holder på CO2 i stedet for at slippe det fri.

Traestubben planter_nyttigeNyttige Planter
Stort set alle planter i Vesterbro Naturværksted er valgt med henblik på en nyttefunktion. Der er krydderurter, der kan bruges i maden, der er urter til kosmetik, der er vilde spiselige planter, frugttræer og bær med henblik på spisning. I insekthaven er der også sat mange nektarholdige planter, der tiltrækker nyttige insekter, såsom svirrefluer og bier, sådan at frugttræerne bliver lettere bestøvet og bladlusangreb holdes nede. De fleste planter i Vesterbro naturværksted er desuden flerårige planter eller træer, som skaber mere vedmasse (holder på CO2) og giver et mindre arbejde med at vedligeholde haven, idet disse planter ikke skal såes igen og igen hvert forår, sådan som det er tilfældet med 1 årige planter.

Traestubben regnvandRegnvandsopsamling
På Vesterbro Naturværksteds udearealer kan der opsamles 4 m3 regnvand fra Apostelkirkens tag. Vi har valgt at bruge palletanke, til regnvandsopsamling pga. palletankenes fortræffelige evne til at opsamle store mængder vand. Der er plantet humle – arkitektens trøst og forsøg på at camouflere beholderne. Regnvandet bliver brugt til at vande udearealerne , specielt højbede og tønder i tørre perioder. Endvidere er regnvandsopsamlingen en vigtig del af naturværkstedets formidling om bæredygtighed og ressourceforbrug.

 

 

 

Traestubben vildnisVildnisset
Bagerst i Naturværkstedshaven er der lavet et lille vildt område med hasselnødder, pil, hyben, tjørn, brombær, hyben etc. Buskene er nyttige planter, der giver børnene en oplevelse, f.eks det at finde ud af hvilken plante en hasselnød gror på. Disse buske er plantet i et mindre vildnis, hvor børnene med tiden kan gemme sig og fare en lille smule naturvildt i en ellers meget asfaltbelagt by.