www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Træstubben

Præsentation af Træstubben

I Saxoparken på Vesterbro ligger Vesterbro Miljø- og Naturværksted Træstubben.

Presentation in English here.

Dansk folder her.

Facebook

Træstubben er Vesterbros første bynære miljø- og naturvejledningsbase. På et offentligt parkareal etablerede man i 2006 en have med regnvandsopsamling, kompost, insekthotel, urtespiral og grønt tag. I midten ligger Træstubben, som er omdannet fra nedslidt offentligt toilet til Vesterbros eget miljø- & naturværksted. Læs mere om Træstubbens historie og hvordan den blev til her.

Træstubben ved en skillevej

Projektmidlerne til arbejdet i Træstubben udløb december 2016. Fra 2007 til 2016 var der året rundt formidlende aktiviteter for tusindvis af især børnehavebørn og indskolingsklasser, og Træstubben har været et anker i projekter som Blomstrende By og Vesterbro Juletræsfest.

Gennem arbejdet her har børn og voksne kunnet lære om miljø og natur og være med til at udvikle bud på, hvordan vi kan finde nye og mere bæredygtige veje i vores hverdag.

Vesterbro Lokaludvalg håber, at vi inden længe finder en løsning, så Træstubben igen kan fyldes af glade og nysgerrige børn.

Vesterbro Lokaludvalg ønsker stadig at Træstubben kan være et lokalt tilholdssted i en offentlig park med fokus på  udvikling af en bæredygtig livsstil. At introduceae børn til elementære sammenhænge om processer, ressourser og naturfænomener, og til hvordan vi som mennesker er med til at påvirke dem. At være et eksperimentalsted for bæredygtige omstillingsinitiativer. At være et inspirationssted for andre urbane områder. 

Der er nedsat en styregruppe, der arbejder med at finde en varig løsning. Du kan finde grundlaget for deres arbejde her

Midlertidige brugere

Ind til der findes en varig løsning op Træstubbens drift, er der  andre, der bruger stedet på egen hånd. 

Det drejer sig om:

  • Apostelkirken
  • Børne- og Ungdomsforvaltningen
  • FDF Vesterbro
  • Vesterbro Krolfklub
  • Vesterbro Maduddeling

Vesterbro Lokaludvalg laver også stadig offentlige arrangementer i Træstubben, fx i forbindelse med projektet Blomstrende By.