www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Materialer og undervisning

I Træstubben leger, arbejder og synger miljømedarbejdere og naturvejledere miljø- og naturemner ind i bevidstheden hos bydelens børn, som bor i et af landets mindst grønne områder pr. indbygger. Vesterbos børn har hidtil haft lang transport til naturoplevelse med tilknyttet formidling – i dag skal man bare ned i Saxoparken.

Du finder et opdateret program til højre på siden og nedenfor kan du læse mere om den pædagogiske tilgang til naturformidlingen, samt få ideer og inspiration.

Målgrupper
Vores primære målgruppe er daginstitutions grupper og indskolingklasserne. Derudover har vi temauger, hvor vi bygger  en tunnelstub, en sansesti, eller et andre fysiske projekter. Her samarbejder vi typisk med fritidshjem og lokale foreninger. Vi er  også med til at afholde offentlige arrangementer til alle borgere i bydelen. Se:

http://www.facebook.com/VesterbroJuletraesfest

http://www.facebook.com/BlomstrendeBy

Børnehaver og 0. klasser
I Vesterbro Naturværksted er den primære målgruppe børnehavebørn og børnehaveklasser (3-7 årige) fra Vesterbro. Disse grupper kan melde sig til 1-1½ times intensiv formidling på tirsdage og onsdage året rundt (med undtagelse af sommerferien). Alle vores aktiviteter har fokus på bynatur og er vinklet mht. bæredygtighed. Arbejdsmetoden med denne målgruppe er læring via musisk- sanselig formidling: leg, fortælling, sang og ”fingrene i det”. Det vil sige, når vi f.eks. har temaet fugle i byen, så laver vi fuglefoder, som børnene kan tage med hjem, synger en sang om fugle og leger at vi er Saxoparkens fugle, der skal fanges af fuglehandleren.
Børnehaver og børnehaveklasser får tilsendt aktivitetsprogram 2 gange om året (januar og august)

Eksempel på et tidligere forløb for børnehaver og 0.klasser:
Eksempel på et musisk sanselig miljø- og naturformidlingsforløb Ormen Orla og Renoflex

Vi er åbne overfor nye ideer og udvikler løbende nye forløb.

Træstubben PB030048

Materialer
Alle aktiviteter 2009 / 2010 er dokumenteret i børnehøjde i form af seks Pixibog-udgivelser, som kan rekvireres ved henvendelse til Miljø- og Naturvejlederen.

Erindringsplakat 1 – 2011
Erindringsplakat 2 – 2011

Presse
Her kan du læse hvad pressen har skrevet om Træstubben og nedenfor kan du se udviklingen i billeder.
Københavns_Miljøpris_2010
Artikel legepladsen 3.2011

Skriv en kommentar