www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Vesterbro Lokaludvalgs arbejde er inddelt i en række temaer. Tre af dem er struktureret omkring Lokaludvalgets faste udvalg: Teknik- og Miljøudvalget, -Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- Fritids og Børneudvalget. Her kan du finde nyt om udvalgenes arbejde og alt, hvad der hører under det enkelt tema.

En af Lokaludvalgenes store opgaver er at lave en bydelsplan for Vesterbro. Den skal både bruges til at give politikerne på rådhuset input til, hvad der er behov for på Vesterbro, og til at tegne en retning for lokaludvalgets arbejde i de kommende år.

Vesterbro Lokaludvalg er ansvarlig for at varetage Københavns Kommunes lokale miljøarbejde. Teknik- og Miljøudvalget er den ansvarlige arbejdsgruppe, der skal realisere de interne projekter, der har en miljømæssig vinkel. Eksempelvis har lokaludvalget igangsat gadebeds-projektet “Blomstrende By”, byttestationen “Vesterbyt” og den offentlige byhave “Træstubben”. Derudover er lokaludvalget høringspart i alle aktuelle og bydelsrelevante kommunale hensyn, der har med miljø og klimasikring at gøre. Der er en fastansat miljømedarbejder i sekretariatet, der understøtter lokaludvalgets miljøarbejde.