www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Vesterbro Lokaludvalgs arbejde er inddelt i en række temaer. Tre af dem er struktureret omkring Lokaludvalgets fasteudvalg; Teknik- og Miljøudvalget; Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- Fritids og Børneudvalget. Her kan du finde nyt om udvalgenes arbejde og alt, hvad der hører under det enkelt tema.

En af Lokaludvalgenes store opgaver er at lave en bydelsplan for Vesterbro. Den skal både bruges til at give politikerne på rådhuset input til, hvad der er behov for på Vesterbro, og til at tegne en retning for Vesterbro Lokaludvalgs arbejde i de kommende år.

Vesterbro Lokaludvalg er ansvarlig for at varetage Københavns Kommunes lokale miljøarbejde. En af måderne vi gør dette på, er gennem Vesterbro Naturværksted. Her bringer vi miljø- og naturvejledningen tæt på byen. Naturværkstedet er Danmarks første bynære naturværksted og er banebrydende i sin musisk sanselig miljøpædagogik og sin tætte kontakt til byens natur … og børn.