www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Tak for i år, Vesterbro!
UDGIVET dec 2017 24

Der er sket meget på Vesterbro i 2017. Vores fokus har været på en række spændende projekter og politiske sager. Vi har lavet en ny bydelsplan for Vesterbro, sat fokus på vores bydels udvikling med bl.a. borgermøder, bydelsfester, valgmøder og meget meget mere!

Vesterbro vokser

Livet står ikke stille på Vesterbro, hvor mange nye vesterbroere kommer til og der kommer flere elever, studerende og børn. Det stiller mange krav til vores alle sammens bydel. Derfor er et af temaerne for vores nye bydelsplan kampen om pladsen. Både i det fysiske rum, men også rum til vores forskelligheder og behov. Det har vi bl.a. sat fokus på med fleksible byrum i samarbejdet Ny Mobilitet i Krusågade, det sociale område med vores to samarbejdsprojekter Bag facaden og Gade- og dialogfest i Istedgade, genbrug og deleøkonomi med fortsættelsen af eksperimentet med byttestationer og ikke mindst fokus på de grønne kvadratmeter med forslag til Vesterbro Remisepark ved Otto Busses Vej. 

Glimt fra 2017

 • Nye cykelstier og asfalt på Vesterbrogade i helhedsgenopretningen af den lange gade
 • Det grønne metrohegn blev taget ned
 • Lokalplanen for Postgrunden blev vedtaget og dermed et nyt kvarter med bolig, erhverv og hotel
 • Undersøgelser om skole i Kødbyen
 • Vedtagelse af lokalplan om IKEA på Kalvebod Brygge 
 • Skybrudssikring og renovering af Enghaveparken
 • Kommunalvalg 2017 og lokale valgmøder arrangeret af lokaludvalget
 • Overførselsessagen gav penge til vedligeholdelse og renovering af Kødbyen
 • Slagtergårdene tabte kampen om fredning – lokalplan om Sundevedsgadekarréen er vedtaget
 • Igangsættelse af renovering af Dybbølsbro
 • Det videre arbejde med at sikre naturværkstedet Træstubben i Saxoparken

 

Tak til alle jer vesterbroere for at møde op til borgermøder, sende høringssvar og deltage i vores arrangementer i 2017!

Året der kommer

Tak fordi I er med til at gøre Vesterbro til en levende og dejlig bydel. Vi ses i 2018, som bl.a. står på valg af nyt lokaludvalg på Vesterbro og hvor vi fortsat vil arbejde for plads til alle på Vesterbro.


Skriv en kommentar