www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Sundevedskarréen: arkitektur, byrum, kulturarv og trafik
UDGIVET sep 2015 15

Torsdag den 3. september lagde lokaludvalgets sekretariat kontorlokaler til  beboere fra området omkring Sundevedsgade. De var særligt inviteret til lokaludvalgets trafik og Miljøudvalg, hvor startredegørelse vedrørende Sundevedskarréen, var på dagsordenen.

Startredegørelsen har medført en del diskussion blandt beboerne og øvrige borgere på Vesterbro. Cirka 30 mennesker mødte op for at udtrykke bekymring for nedrivning af bygninger, øget trafik og nye bygninger, der ikke vil være arkitektonisk i tråd med det eksisterende. Ud over de inputs der kom på mødet, og som er indarbejdet i lokaludvalgets høringssvar, har lokaludvalget desuden modtaget to skriftlige henvendelser fra lokale beboere.

Hovedpunkter

Hovedpunkterne har koncentreret sig om kulturarv, arkitektonisk udformning, byrum og trafikale forhold. Her kan du læse et par uddrag fra høringssvaret, som Vesterbro Lokaludvalg har indsendt:

  • Husene langs Enghavevej 10 – 14 repræsenterer en betydelig værdi i kulturarv, idet det er nogle af de første slagterboder- og boliger på Vesterbro. De er i øvrigt opført på listen over bevaringsværdige bygninger i KP15. Enghavevej 10, som er en kommunal ejendom, er samtidig barndomshjem af den folkekære satire- og tidsbillede-tegner Robert Storm Pedersen og er dermed unikt.
  • Bebyggelsen kan ikke betegnes som ren randbebyggelse, da der foreslås sammenbygning med det i baggården liggende Rytmisk Musikcenter. Det anføres, at bebyggelsesplanen svarer til KP15, men baggårdsbebyggelse står i modsætning til kommunens almindelige målsætning og praksis. Det undres derfor, hvorfor den skal fraviges i den foreliggende plan, oven i købet under tilsidesættelse af betydelige kulturarvsværdier.
  • Enghavevej er en af de mest trafikerede gader på Vesterbro med en stigende trafik igennem de senere år. Hidtil målte værdier af luftforurening og støj overskrider konstant grænseværdierne med betydelige sundhedsrisici for beboerne.
  • Det planlagte parkeringshus vil derudover øge trafikken i området og skabe yderligere uhensigtsmæssige forhold. Trafikstrømmen til og fra parkeringshuset er derudover ikke i overensstemmelse med ensretningen i Sundevedsgade.

Læs det fulde høringssvar


Skriv en kommentar