www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Sundevedsgadekarréerne – åbent møde den 3. september
UDGIVET aug 2015 31

 

Åbent møde om Sundevedsgade – lokaludvalgets Teknik- og Miljøudvalg drøfter startredegørelse med beboere den 3. september på Lyrskovgade.

Lokaludvalgets Trafik- og miljøudvalg holder møde 3. september kl. 19-21 i Lyrskovsgade 4, og har i den anledning inviteret både beboere fra området, og en repræsentant fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Hvis du har en vigtig pointe lokaludvalget skal have med er du meget velkommen til at dukke op og være med til mødet. Lokaludvalgets teknik- og Miljøudvalg vil, på baggrund af både drøftelsen på lokaludvalgets møde den 26. august, og drøftelsen på mødet 3. september, afgive et høringssvar til forvaltningen.

Baggrund

Ejeren af ejendommene på Enghavevej 12-16 og Sundevedsgade 21-25 ønsker at opføre bebyggelsen ”Toves Gaard” med 83 familieboliger. I en del af stueetagen bliver der serviceerhverv.  Projektet forudsætter nedrivning af de fleste af de eksisterende mindre bygninger på ejendommene dog bevares eller genopføres et eksisterende bevaringsværdigt baghus ”Hollænderhuset”. For at dette projekt skal kunne gennemføres skal der udarbejdes en ny lokalplan for området, og første skridt i denne proces er at lave en startredegørelse. Denne startredegørelse har Teknik- og Miljøforvaltningen nu udarbejdet, og lokaludvalget har fået startredegørelsen/dokumentet i intern høring.

Lokaludvalget drøftede sagen på udvalgets møde 26. august, og indstilling samt bilag kan findes her.

Lokalplanforslaget skal muliggøre opførelse af en randbebyggelse med ca. 83 familieboliger indpasset i den eksisterende karré på Enghavevej og Sundevedsgade. I en del af stueetagen bliver der serviceerhverv. På en del af Enghavevej vil planen muliggøre et udvidet vejudlæg, der muliggør en cykelsti på en strækning, hvor der i dag kun er plads til en cykelbane. Lokalplanen vil omfatte hele Sundevedsgadekarreen, hvor der udover det beskrevne projekt er mulighed for enkelte huludfyldninger.

 

 


1 kommentar

 1. Sune Betak says:

  Kære Vesterbro Lokaludvalg

  Jeg syntes det lyder som et meget spændende projekt, og det er også ønske fra min side, at de overskuds og ubrugte areale i karréen bliver udnyttet.

  Jeg har flere kommentarer, som jeg syntes bør belyses i et endeligt projekt.

  Det første aspekt er adgangen til parkeringshus via Sundevedsgade, hvilket jeg syntes er et voldsomt skridt tilbage, fra den ro der er opnået med ensretningen af gaderne i kvarteret. Det er et meget børnerigt kvarter, med mange børn på gaden, på fortorvet og på cykler, og en forøgelse af trafikken gennem dette kvarter bekymrer mig meget.

  Et andet aspekt er højden på bebyggelsen langs Enghavevej. Jeg forstår naturligvis godt, at ejer ønsker at få så meget ud af kvadratmeterne som muligt, men de potentielle gener med lyd langs Enghavevej, med høje bebyggelser så tæt på hinanden – og med så meget trafik – kunne godt blive problematiske. Mit oplæg til den debat, ville være en differenciering i højder på Enghavevej bebyggelsen, dog i min optik, kun nedad.

  Jeg ser også kun nedrivningen af kommunes bevaringsværdige bygninger, med Storm P børnetegninger på loftet, som helt igennem skammeligt. At en offentlig institution kan være så blind for sine egne vedligeholds forpligtigelsen for kommunens borgers fælles ejendom er meget ærgerlig. Særligt når indstillingen om, at man sagtens kan rive disse ned, er hjørnestenen til, at projektet ser ud som det gør. Havde man stillet andre krav, kunne vi måske være blevet præsenteret for et projekt, som på en anden måde inddrog disse bygninger samt det fantastiske miljø som disse sammen med de gamle værksteder og skorsten udgør i dag. Et mere tæt/halv-lav bebyggelsesprojekt, som påtog sig ansvaret for at fortælle lidt videre på den historie som findes på dette sted. Tage en del af det gamle Vesterbro med sig ind i fremtiden, frem for at radere og kun bygge nyt til kanten.

  Tak for et godt arbejde og jeg glæder mig til den videre proces og til at se det endelige projekt udvikle sig.

  Med venlig hilsen
  Sune Betak

Skriv en kommentar