www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Stofindtagelsesrum på Halmtorvet – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget ønsker at Halmtorvet 15 el. 17 omdannes til et hus med aktiviteter målrettet gruppen af udsatte stofbrugere.

Ifølge Socialforvaltningens Vesterbroplan skal der som minimum oprettes 24 stofindtagelsesstationer på indre Vesterbro, for at svare behovet. I bygningerne på Halmtorvet vil der være plads til både denne funktion samt andre sundhedsydelser såsom afrusning, rådgivning/henvisning til behandling, akut overnatning og bufferløsninger ved akutte sociale problemer.

Socialudvalget traf på et møde den 18. april 2012 beslutningen om, at “der arbejdes på at bruge Halmtorvet 15 eller 17 til sociale formål målrettet gruppen af udsatte stofmisbrugere, i form af stofindtagelsesstationer, sundhedsydelser, afrusning, rådgivning/henvisning til behandling, akut overvågning og bufferløsninger ved akutte sociale problemer på Vesterbro. Dette tages op i Socialudvalget i august måned”.

Lokaludvalget understreger, at det er yderst nødvendigt at fastholde denne beslutning.

Formål med projektet

At forbedre forholdene for stofbrugerne, samt mindske generne for beboerne.

Projektet hænger sammen med kommuneplanens vision om, at der skal skabes “tryghed for alle grupper. De socialt udsatte er f.eks. nogle af de mest utrygge i byens rum.”

Geografi/beliggenhed

Halmtorvet 15 el. 17.

Mulige samarbejdspartnere og projekter, der bygges videre på

Projektet gennemføres af Københavns Kommune og staten, evt. i samarbejde med lokale aktører. Det bygger videre på en lang række lokale og kommunale indsatser på Vesterbro.

Evt. barrierer for realisering (plangrundlag mv.)

Bygningernes stand, samt ammoniakanlægget i Kødbyen.

Forventet tidsplan for realisering

Huset bør stå klart om maksimum 3 år.

Forslag til finansiering

Projektet finansieres af Københavns Kommune evt. delvist ved hjælp af midler fra Socialministeriet og Sundhedsministeriet.

 

Se flere kommentarer til dette projekt på Facebook her

Læs mere om bydelsplanen og de andre projekter her.


Skriv en kommentar