www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Status på skorstenen ved Sundevedsgade-karreen
UDGIVET dec 2018 18

Skorstenen er fastlagt som bevaringsværdig, men alligevel er der tvivl om dets fremtid. 

Grundejeren tog selv affære

Med frygt for, at skorstenen ville kollapse, har ejeren af grunden ved det tidligere Slagtergårdene selv taget affære og over flere omgange i løbet af december måned varslet nedrivning. 

Kommunen og politiet blev tilkaldt af oprørte lokale borgere, der så til mens ejeren selv tog affære. Ejerens intention om at nedrive skorstenen blev derefter stoppet af kommunen, som derfra har skulle tage beslutning til, hvad der skal ske i fremtiden. 

Et midlertidigt kompromis er fundet

Kommunen har meddelt ejeren d. 14. december, at det er nødvendigt at reducere skorstenens højde med 11 meter for at gøre den mere stabil. 

Dette er dog blot en midlertidig løsning, og der skal nu en større lovliggørelsessag i gang. Dette omfatter også ejerens ansøgning om dispensation til på permanent vis, at reducere højden på skorstenen. Den midlertidige beslutning af Teknik- og Miljøforvaltningen kan læses i 

Fortsættelse følger ….