www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Status for Bydelsplanen
UDGIVET jan 2012 05

VELKOMMEN til Vesterbros Bydelsplan!I 2012 udarbejder Vesterbro Lokaludvalg en bydelsplan, der bliver en lokal vision for den fremtidige udvikling af Vesterbro.Vi vil super gerne høre jeres mening om projekterne. Smid en kommentar ved at klikke ind på det enkelte projekt nedenfor!

Bydelsplanen skal basere sig på lokale ønsker og er et bindeled mellem den overordnede og lokale planlægning i Københavns kommune. Der tages udgangspunkt i de tre temaer i Kommuneplan 2011  – ”Et godt hverdagsliv”, ”Viden og erhverv”, ”København som metropol for grøn vækst” (læs mere i Kommuneplan 2011) – og når bydelsplanen er færdig, vil den beskrive 16 fokusprojekter, som kan udvikle bydelen ud fra den lokale vision. Projekterne skal til sidst prioriteres, så alle kan se, hvilke der er vigtigst at gennemføre i bydelen. Københavns Kommunes politikere vil ud fra bydelsplanen kunne blive opmærksomme på Vesterbroernes vigtigste ønsker, interesser og synspunkter. Bydelsplanen bliver inkluderet i det videre arbejde med kommuneplanstrategi og kommuneplan. Endvidere fungerer bydelsplanen som en retningslinje for Lokaludvalgets arbejde i de kommende år, og som en udmelding til borgere, lokale parter m.fl. om Lokaludvalgets mærkesager.

Overborgmester Frank Jensen i dialog med Vesterbro Lokaludvalg på besøg på Vesterbro.

Bydelsplanen er en vejledende politisk vision og et forslag til, hvorledes denne kan udføres. Med andre ord er det ikke en ønskeliste til projekter, som Borgerrepræsentationen forventes at finansiere. Men bydelsplanen giver mulighed for, at der både lokalt og fra Borgerrepræsentationens side kan arbejdes i samme retning, og at man kan forholde sig til de forskellige lokale ønsker.

Bydelsplanen vil afløse den tidligere udarbejdede Bydelsplan 2010, som var for hele bydelen Vesterbro/Kgs. Enghave. Den kommende bydelsplan – der udarbejdes for hver sin bydel – kan betragtes som et supplement, som bygger videre på 2010-versionen med et mere konkret indspil fra Lokaludvalget til gennemførelse af planlægning i bydelen.

Uafsluttede og igangværende projekter fra bydelsplan 2010 kan videreføres i den kommende bydelsplan, som Lokaludvalget færdiggører den 31. oktober 2012, således at den, efter politisk behandling i Københavns Kommune, kan godkendes af Borgerrepræsentationen i første halvdel af 2013.

 

Kommuneplan 2011 gælder i fire år og danner baggrund for bydelsplanen, der officielt træder i kraft fra 2013. I de følgende budgetforhandlinger vil borgerrepræsentationens politikere blandt andet tage højde for bydelens ønsker, som de fremgår af bydelsplanen. Bydelsplanen vil også være et vigtigt input til næste kommuneplanstrategi. Kommuneplanstrategien er de overordnede visioner for næste kommuneplan.

 

Borgerne inddrages i projekterne gennem fagudvalg og arbejdsgrupper. Hvis du har lyst til at deltage skal du kontakte Nanna Bay-Müller på nbm@okf.kk.dk. Projekterne og deres foreløbige arbejdstitler er som følger:

 

Ungetræf og Ungeråd
Kulturklubben
Sikker skolevej på Gasværksvej
Hjælp til gadens prostituerede
Stofindtagelsesrum på Halmtorvet
Kontaktsted for Østarbejdere
Inklusion, mangfoldighed og innovation
Skoler og institutioner
Istedgade
Helhedsplan for byrummet foran Hovedbanen
Kødbyen
Otto Busses vej
Cyklister, grønne forbindelser og vejtræer
Liv i Havnen
Bløde trafikanter til og fra Carlsberg

 

Du er også velkommen til at deltage gennem forskellige aktiviteter – hold øje med hjemmesiden for mere information og tidspunkter.

Tidsplan for bydelsplanprocessen:


Skriv en kommentar