www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Slut med gratis hundeposer til Københavns hundeejere
UDGIVET dec 2017 23

Når du går tur med hunden i København, skal du fremover selv medbringe poser til at samle hundens efterladenskaber op. Fra årsskiftet vil der nemlig ikke længere blive tilbudt hundeposer som en kommunal service.

Stigende antal hunde har skabt for stor efterspørgsel på hundeposer 

Over de seneste ti år er der sket en stor stigning i antallet af hunde og hundeejere i København. Kommunen har forsøgt at følge med ved at opsætte flere hundeposestativer, men alligevel har de flere steder ikke har kunnet følge med efterspørgslen. Derfor har hundeposerne ikke den tilstrækkelige effekt.

Forvaltningen vurderer, at pengene vil være bedre brugt på andre driftsopgaver, som i højere grad kommer alle byens borgere til gode. I stedet overlades det nu til de københavnske hundejere at medbringe poser, når de lufter hund.

Forvaltningen oplyser, at de i 2016 brugte 500.000 kroner på opsætning af hundeposer.

Slut med hundeposer fra årsskiftet

De steder, hvor der stadig er poser på lager, bliver hundeposestativerne fyldt op, indtil der ikke er flere poser tilbage. Dernæst vil stativerne også blive fjernet.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at lagrene vil være tomme ved udgangen af 2017, så hundeejerne kan altså ikke forvente at finde hundeposer længere i de offentlige hundeposestativer fra januar 2018.


Skriv en kommentar