www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Sikker skolevej til Gasværksvejens skole?
UDGIVET maj 2012 15

Tre fædre opfordrer til lokal debat og handling blandt skolens forældre og andre interesserede ift. trafikken og skolevejene til og fra Gasværksvejens Skole.

En borger, Thomas, der bor i Viktoriagade og har børn på Gasværksvejens skole, mødte op til lokaludvalgsmødet d. 26. april. Han fremlagde, at der blandt en del forældre er den holdning, at Gasværksvejens skole er en god skole, men at der er megen bekymring over trafikken omkring skolen og i særdeleshed den markante stigning i trafikken, der er på Gasværksvej. Der har været planer om en sikker skolevej i rigtig mange år, som gang på gang er blevet udskudt.

Forældregruppen har lavet en hjemmeside for at oplyse om sagen og for at komme med forslag til trafikale forbedringer i håb om, at der kan sikres et godt og sundt miljø omkring skolen og børnene. Det er først nu, at børnene på skolen når en alder, hvor de selv skal gå til og fra skolen – men det kan de ikke på grund af al den trafik i området. Der er således fysiske problemer pga. al trafikken, men også frygt for store problemer ift. partikelforurening i skolegården, der ligger helt ud til gaden. Metrobyggeriet betyder ligeledes, at der er rigtig meget lastbiltrafik.

Forældrene vil gerne have lokaludvalgets hjælp til at måle partikelforureningen dernede. Københavns Kommune henviser til Danmarks Miljøundersøgelser, hvilket vil koste penge. Lokaludvalget arbejder allerede med sagen som et projekt i bydelsplan 2012, og tilkendegiver en stor velvilje i forhold til at indgå i et samarbejde med forældregruppen.

I kan følge med og deltage i debatten på sikker-skolevej.dk – hvor I bl.a. kan finde manifestet, videoer og forslag – samt på Facebook.


Skriv en kommentar