www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Sikker skolevej på Gasværksvej – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Trafikken på Gasværksvej er massiv og gør skolevejen for eleverne på Gasværksvejens Skole usikker og utryg.

For at skabe en sikker skolevej skal der gøres følgende:

  • Strækningen imellem Istedgade og Eriksgade lukkes for motoriseret trafik
  • Bredere fortov langs Gasværksvejens Skole
Det fredeliggjorte areal mellem Istedgade og Eriksgade kan anvendes til:
  • Legeareal til skolebørnene foran skolen på Gasværksvej.
  • Anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR)

Trafikken fra Gasværksvej ledes i stedet langs Halmtorvet og ad Helgolandsgade til Istedgade. Herved nedlægges også svinget fra Halmtorvet til Gasværksvej, hvor overgange og trafikstrømme er vanskelige at få overblik over.

Formål med projektet

At sikre at eleverne på Gasværksvejens skole kan gå sikkert til og fra skole.

At indbygge lokal afledning af regnvand – LAR-løsninger – i et område, der er sårbart ift. skybrud.

Geografi/beliggenhed

Gasværksvej, mellem Istedgade og Eriksgade

Andre projekter, der bygges videre på

Københavns Kommunes trafikpolitiske tiltag “Sikre Skoleveje” og det lokalt forældre-drevne projekt sikker-skolevej.dk. Sidstnævnte kan du også læse mere om her.

 

Se flere kommentarer til dette projekt på Facebook her

Læs mere om bydelsplanen og de andre projekter her.Skriv en kommentar