www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Samarbejdspuljen for skoler og foreninger i Københavns Kommune
UDGIVET jun 2015 23

Med den nye folkeskolereform stilles der krav om, at skolen åbner sig mere mod omverdenen. Det kan blandt andet ske ved at øge samarbejdet med kultur- og fritidslivet. Københavns Kommune har afsat midler til at støtte de nye samarbejdsprojekter. 

Hvem kan søge?
Puljen støtter samarbejder mellem københavnske folkeskoler og folkeoplysende foreninger, som giver børnene en mere inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen.

Der gives tilskud til samarbejde mellem skole og forening med max 500 kr. pr. afviklet dobbeltlektion (2×45 minutter). Pr. 1. juni 2015 gives yderligere 1.000 kr. pr. samarbejdsprojekt i tilskud til planlægning af forløbet.

Ansøgningen skal være en fællesansøgning mellem skole og forening. Alle de bevilgede midler øremærkes dog foreningen i samarbejdsprojektet.

Hvornår kan der søges?
Der er løbende ansøgningsfrist. Puljen kan søges fra den 1. januar 2015. Der er afsat 2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016.

Udfyld ansøgningsskemaet og tryk indsend.

Læs mere om Samarbejdspuljen.

For yderligere hjælp og vejledning kontakt Kultur- og Fritidsforvaltningen, Rikke Skovfoged XY2V@kff.kk.dk / 2494 0309


Skriv en kommentar