www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET maj 2010 28

Se borgernes kommentarer og Vesterbro Lokaludvalgs høringssvar her.

Opbakning til forslaget om Istedgades fremtid

Vesterbro Lokaludvalg har sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen arbejdet på et forslag til et nyt Istedgade. Der skal skabes større sikkerhed for de bløde trafikanter og bedre mulighed for ophold i gaden. At Istedgade bliver mere sikker for de bløde trafikanter og at handelslivet i gaden understøttes, er nogle af de visioner, som er formuleret i Bydelsplanen for Vesterbro.

Forslaget til Istedgades fremtid var til debat en torsdag sidst i april. Der var mange gæster til åbent hus i ”dagligstuen” på Istedgade, hvor borgere diskuterede forslaget til Istedgades fremtid med Vesterbro Lokaludvalg, arkitekter, rådgivere og Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

I teltet var det muligt at udfylde et svarkort, hvor man kunne komme med kommentarer og idéer til projektet. Langt de fleste, der har udfyldt kortet, syntes at forslaget var “godt” eller “fremragende”. Samtidig er der komemt mange ønsker til, hvad forslaget også kan rumme.

Borgere mener, at der bl.a. mangler følgende i forslaget:

  • flere cykelstativer
  • cykelstier på hele gaden
  • flere parkeringspladser
  • mere grønt i gaden

..men også springvand, palmer om sommeren, opsamling af regnvand og at der ikke skal plantes træer. Enkelte mente også, at Istedgades identitet forsvinder, hvis forslaget gennemføres.

Se Vesterbro Lokaludvalgs høringssvar her: Høringssvar vedrørende omlægning af Istedgade.

Forslaget skal nu godkendes i Borgerrepræsentationens Teknik- og Miljøudvalg.

Se forslaget her Dispositionsforslag 2010-04-14


Skriv en kommentar