www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Puljen til Grønne Ildsjæle
UDGIVET mar 2015 04

Puljen til Grønne Ildsjæle støtter lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der gennem borgernære formidlingsaktiviteter og projekter understøtter den grønne omstilling.

Der kan søges støtte til lokalt forankrede projekter i Danmark og konkrete formidlings- og debataktiviteter vedrørende nye metoder, produkter og forbrugsmønstre, som fremmer en grøn omstilling med lavere ressourceforbrug.

Projekter og aktiviteter kan bestå af udbredelse og styrkelse af nye uafprøvede projektideer og koncepter, eller til udbredelse af allerede kendte løsninger. Der lægges vægt på at projekterne er igangsættende og dermed kan fortsætte efter puljemidlerne er ophørt. Dette er dog ikke et krav.

Der kan søges om tilskudsbeløb fra puljen på mellem 40.000 kr. og 500.000 kr pr. projekt. Der kan under særlige omstændigheder gives tilskud på under 40.000 kr. Der er i alt afsat 10 mio. kr. til puljen i 2015. Der er for perioden 2014-2016 afsat 10 mio. kr. årligt til puljen.

Hvad kan der søges til?

Projekter og aktiviteter kan eksempelvis gennemføres indenfor følgende områder:

  • Bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller
  • Bæredygtige byer
  • Mobilitet

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal indsendes inden 15. maj 2015, kl 12. Ansøgninger indsendt herefter vil ikke komme i betragtning. Vurdering af ansøgninger vil først begynde efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgere kan forvente svar indenfor 14 uger efter ansøgningsfristens udløb.

Læs mere om krav og rammer for din ansøgning


Skriv en kommentar