www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Vesterbyt byttestationer

Giv ting, tag ting – lad ting leve! Visionen bag initiativet Vesterby Byttestationer er at øge andelen af direkte genbrug af vesterbroernes ting. Du og jeg kan være bedre til at bytte ting kontra at købe nyt. Og det er helt gratis!

3 x VESTERBYT PÅ VESTERBRO

  • Vesterbyt står i Saxoparken ved naturværkstedet
  • Træstubben, på Trekanten (Dybbølsgade/ Sønder Boulevard)
  • Vesterbros Børnebibliotek i Lyrskovgade.

 

Vesterbyt sættes i værk med håbet om at skabe lokale mødesteder med fokus på medborgerskab og det at give til hinanden. Der bliver ført jævnligt tilsyn med byttestationerne, og de vil være åbne og tilgængelige 24 timer i døgnet.

Byttestationerne er et samarbejde mellem Vesterbro Lokaludvalg, Teknik- og Miljøforvaltningen og Settlementet.