www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Bydelsplan 2017-2020

Visionen for Vesterbro

 “Vesterbro vokser markant i de kommende år. Derfor vil vesterbroerne også efterspørge mere og bedre plads til bevægelse og andre rekreative aktiviteter. Plads vil med andre ord blive en stadig større mangelvare i bydelen i de kommende år. Vi frygter, det bliver kampen om pladsen.” 

Sådan indledes Vesterbros bydelsplan og det er med netop den tætte by, de mange byudviklingsområder og det stigende antal tilflyttere for øje, at lokaludvalget har skrevet denne bydelsplan. 

Målet er at bydelsplanen vil være med til at sikre at Vesterbros udvikling, gennem de kommende fire år, rykker i den retning Vesterbros borgere ønsker. 

Læs Bydelsplan for Vesterbro 2017-2020