www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Lokaludvalget har til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter. Dertil er der også en del miljøopgaver, som de skal varetage. Til disse formål har Lokaludvalget en pulje på omtrent 1,5 mio. kr. om året. 

En del af disse midler går til henholdsvis Vesterbropuljen og Lillepuljen, men nogle af midlerne går også til egne projekter, som Vesterbro Lokaludvalg faciliterer.  

Du kan under denne fane læse om de forskellige projekter, som Vesterbro Lokaludvalg har søsat.