www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Planerne for udvidelsen af Oehlenschlægersgades Skole
UDGIVET mar 2018 07

En halv snes borgere trodsede tirsdag aften sygdom og snesjap, for at deltage i borgermødet om det nye lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg for Oehlenschlægersgades Skole og en del af Litauens Plads.

Vesterbro Lokaludvalg var med til mødet, som bød på en gennemgang af, hvad der ligger til grund for skoleudvidelsen og hvilke udfordringer der er i forhold til at der samtidig med udvidelsen skal være plads til skolens mange børn.

Tegl, byvåben og plads til alle

Processen for udvidelsen af Oehlenschlægersgades Skole har varet meget længere tid end Vesterbro Lokaludvalg har ønsket. Men den langvarige proces har betydet, at lokaludvalgets ønske om, at de karakteristiske røde tegl, som er gennemgående i facaderne i de omkringliggende bygninger, bliver videreført i den nye bygning, som opføres for at gøre plads til det ekstra skolespor, der allerede er startet op.

Den nye bygning erstatter den gamle badeanstalt, som ligger mellem fritidshjemmet Saxoly og gymnastikbygningen, der ligger ud til Litauens Plads. Lokaludvalget håber, at frisen med byvåbnet på badeanstalten kan inkorporeres i den nye bygning og arkitekterne støtter op om denne idé.

Litauens Plads er et de få større frie områder, som der er på Vesterbro og hvor der er plads til boldspil og større forsamlinger af mennesker. Derfor håber lokaludvalget, at borgerne får mulighed for at blive hørt, når planlægningen af skolens uderum på en del af Litauens Plads skal færdiggøres. Pladsen skal give plads til alle – også når skoleudvidelsen er gennemført og skolegården på Oehlenschlægersgades Skoles er blevet åbnet, som vi allerede kender det fra Tove Ditlevsens Skole på Matthæusgade.

Ventetiden er snart forbi

Udvidelsen af Oehlenschlægersgades Skole forventes at gå i gang ultimo 2018, men der er endnu ikke afklaring på, hvor skolens børn skal genhuses mens byggeriet står på. Da alle skolens børn ikke kan genhuses på én gang, forventes det, at byggeriet deles op i to etaper, hvor bygningerne mod Litauens Plads vil være omfattet af etape 1 og bygningerne mod Oehlenschlægersgade vil renoveres som etape 2.

Bliv hørt

Du kan finde lokalplanforslaget på Københavns Kommunes digitale høringsportal Bliv Hørt, hvor du også kan indsende dine kommentarer til forslaget. Fristen er torsdag den 5. april.


Skriv en kommentar