www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET jan 2010 25

Du kan stille op til Vesterbro Lokaludvalg og være med til at skabe et bedre Vesterbro!

Eller, mød op og deltag i afstemningen om hvad det nye Lokaludvalg skal prioritere de næste 4 år!

Valget løber af staben den 2. februar og du kan stadig nå at stille op eller tilmelde dig – og dermed få stemmeret!

Tilmeld dig som repræsentant for din forening og vær med til at sikre dit områdes interesser fx sport, kultur, integration.

Tilmeld dig her på hjemmesiden under menupunktet Nyvalg 2010, eller henvend dig til sekretariatet, hvis du vil deltage i mødet enten for selv at stille op – eller for at vælge de nye medlemmer af Vesterbro Lokaludvalg.

Valget afholdes den 2. februar fra 19-22.00 i forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads på Halmtorvet 13.

Læs mere om tilmelding her.

Vi glæder os til at få din tilmelding og se dig til et godt lokalvalg 2010.


UDGIVET jan 2010 14

Stil op til lokaludvalget og få indflydelse på din bydel!

Tirsdag den 2. februar 2010 afholdes repræsentantskabsmøde og valg til Vesterbro Lokaludvalg. På repræsentantskabsmødet kan du stille op til lokaludvalget eller være med til at stemme om, hvem der skal sidde i lokaludvalget de næste fire år og fungere som talerør for bydelens borgere.

Det eneste krav er, at du er over 18 år og medlem af en forening, organisation, brugerbestyrelse, netværk eller råd, der har sit virke på Vesterbro. Hver forening mv. kan deltage med én repræsentant.
Valget afholdes tirsdag den 2. feb. kl. 19.00-22.00,
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13, 1700 København V

Sidste frist for tilmelding er d. 19. januar kl. 12.00. med post til Vesterbro Lokaludvalg, Valdemarsgade 4, 1665 København V eller på mail aeo@okf.kk.dk
Der afholdes informationsmøde om Lokaludvalget og om selve valget tirsdag den 12. januar kl. 19 i Demokratihuset, Valdemarsgade 4, 1665 Kbh V.
Vigtige dokumenter:

Nedenfor kan du se de dokumenter du skal bruge, hvis du vil deltage i mødet og valget:

Se invitationen her

Uanset om du ønsker at stille op som medlem, suppleant eller blot stemme til valget, skal du huske at tilmelde dig!

Hent tilmeldingsblanketten her

Hvis du ikke selv kan komme på valgdagen, kan et andet medlem af din forening, instution e.l. medbringe en skriftlig fuldmagt, hvor du tilkendegiver, at du vil stille op som medlem/suppleant.

Hent fuldmagtsblanketten her
Se Forretningsorden for repræsentantskabsmøder her her


UDGIVET jan 2010 07

Sundhedshuset landede på Vesterbro i slutningen af 2009. Nu slår de dørene op for et af deres første tilbud, som er et kursus for seniorer om Det Gode Ældre Liv – et liv i balance.

Sundhedshuset ligger på Vesterbrogade 121.

Det skal betjene borgere i lokalområdet Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave.

Sundhedshuset udbyder et kursus for seniorer. Kurset foregår i Sundhedshuset og forløber over 5 tirsdage.

Læs mere om kurset, og om hvordan du tilmelder dig her.


UDGIVET jan 2010 04

Den 8 December var borgerne på Vesterbro inviteret til en guidet rundtur på Carlsberg. Det er et stort og meget spændende projekt, chefplanlægger Jacob Martin Andersen, indledte med en introduktion til udviklingsprojektet. Kort efter bød yderst spørgelystne borgere ind med spørgsmål. Arrangementet havde fået 66 borgere til at tilbringe en kold December Tirsdag på Carlsberg området. Mange var utrolig interesserede i hvilke elementer den nye bydel kommer til at indeholde. Jacob Martin Andersen forklarede hvordan området kommer til at udvikle sig og rundvisningen var omkring nogle af de allerede etablerede tiltag, bla. teater/danseskole og galleri.

Afslutningsvis blev der i Carlsbergs besøgscenter lagt op til debat. Niels Vestergaard, formand for Vesterbro Lokaludvalg, gav en kort forklaring af Lokaludvalgets funktioner, og forklarede hvad en bydelsplan går ud på. Debatten drejede sig hovedsageligt om Carlsberg områdets udvikling, en stor del af de fremmødte var utrolig interesserede i at høre om projektet.

Der blev skabt en god dialog og debat, hvor mange gjorde brug af muligheden for at stille spørgsmål til projektet.


UDGIVET dec 2009 14

Arrangementet bestod af en rundvisning i Kødbyen, med efterfølgende debat. Mange gode diskussioner blev vendt, og alle inputs har været velsete.

Kødbyens udvikling blev debateret fra to fløje. Èn ting var der enighed omkring: Kødbyen skal bevare sin råhed og originale udtryk og køderhvervene skal bevares. En talsmand fra henholdsvis Tante T og INCO fremlagde deres syn på hvordan de mener kødbyen bør udvikle sig. Mikkel fra Tante T, forklarer hvordan han ønsker at tiltrække lejere, der kan skabe noget nyt, og bruge kødby til nogle fede aktiviteter uden at skubbe de gamle erhverv ud.

Til det forklarer Ole, fra INCO, at han ikke er så begejstret for den måde kødbyen har udviklet sig på. Han mener at det er køderhvervene, der gør kødbyen attraktiv, men at det idag, er blevet gjort meget svært for køderhvervene at blive, fordi huslejestigninger truer deres erhverv. INCO har dog vænnet sig til de kreative erhverv påpeger Ole.

Kødbyens fremtid blev diskuteret, og der blev givet udtryk for at Vesterbro, som helhed, ikke har været med i debatten omkring Kødbyen. Det ønsker lokaludvalget at være, påpegede Niels Vestergaard, formand for lokaludvalget.


UDGIVET dec 2009 08

Høring af Lokaludvalg vedr. prioritering af legepladsistandsættelser i 2010. I 2007 blev det besluttet at alle byens offentlige legepladser skulle istandsættes over en fireårig periode (2008-2011). I løbet af de to første projektår er der blevet istandsat 48 legepladser  – og der sker også noget på Vesterbro.

I 2010 skal der igen istandsættes en masse legepladser. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, vil i den forbindelse gerne have input fra Vesterbro lokaludvalg og byens borgere i forhold til prioriteringen af de legepladser, de ønsker at istandsætte.

Hvis I har en særlig viden om disse legepladser vil vi meget gerne høre den, så den kan indgå i vores fremtidige planlægning. Til at få et overblik over Vesterbros legepladser er der vedhæftet et kort over bydelen, hvor man kan se hvilke legepladser Københavns Kommune ønsker at istandsætte i år og hvilke vi allerede har istandsat.

Kortet over bydelsplanens legepladser kan ses her og høringsbrevet fra Københavns Kommune kan ses her


UDGIVET dec 2009 04

(Denne artikel er en kopi fra Politiken.dk. Artiklen er skrevet af Lea Wind-Friis og billedet taget af Jens Dresling)

Bannere med opråb om menneskehandlen i området hænger fra ejendomme på Indre Vesterbro.

AF Lea Wind-Friis

Vesterbro er hverken trendy eller farverig. Det er en bydel i krig.

[Mere…]


UDGIVET nov 2009 28

Vesterbro Lokaludvalg arbejder med Istedgades udformning

Efter borgermødet som Vesterbro Lokaludvalg afholdt på Bang & Jensen den 7. oktober har arkitekten Jes Vangby været igang med at revidere oplægget vedr. Istedgade igen på baggrund af de input der kom på borgermødet.
Der er i det nye oplæg blevet taget flere ting med:

 

– Busser som aktiv fartdæmpende foranstaltning

– Kortere krydsningsdistance ved fordgængerfelter og dermed øget sikkerhed.

– Inddragelse af sidegader, fokus på gadehjørner

– Markeret frirum til åbning af bildøre -primært af hensyn til cyklisters sikkerhed.
Hele det reviderede oplæg kan du se her.

 

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på møde den 26. nov. 2009 at arbejde videre med Istedgades fremtid på baggrund af det reviderede oplæg.