www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET jan 2010 07

Sundhedshuset landede på Vesterbro i slutningen af 2009. Nu slår de dørene op for et af deres første tilbud, som er et kursus for seniorer om Det Gode Ældre Liv – et liv i balance.

Sundhedshuset ligger på Vesterbrogade 121.

Det skal betjene borgere i lokalområdet Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave.

Sundhedshuset udbyder et kursus for seniorer. Kurset foregår i Sundhedshuset og forløber over 5 tirsdage.

Læs mere om kurset, og om hvordan du tilmelder dig her.


UDGIVET jan 2010 04

Den 8 December var borgerne på Vesterbro inviteret til en guidet rundtur på Carlsberg. Det er et stort og meget spændende projekt, chefplanlægger Jacob Martin Andersen, indledte med en introduktion til udviklingsprojektet. Kort efter bød yderst spørgelystne borgere ind med spørgsmål. Arrangementet havde fået 66 borgere til at tilbringe en kold December Tirsdag på Carlsberg området. Mange var utrolig interesserede i hvilke elementer den nye bydel kommer til at indeholde. Jacob Martin Andersen forklarede hvordan området kommer til at udvikle sig og rundvisningen var omkring nogle af de allerede etablerede tiltag, bla. teater/danseskole og galleri.

Afslutningsvis blev der i Carlsbergs besøgscenter lagt op til debat. Niels Vestergaard, formand for Vesterbro Lokaludvalg, gav en kort forklaring af Lokaludvalgets funktioner, og forklarede hvad en bydelsplan går ud på. Debatten drejede sig hovedsageligt om Carlsberg områdets udvikling, en stor del af de fremmødte var utrolig interesserede i at høre om projektet.

Der blev skabt en god dialog og debat, hvor mange gjorde brug af muligheden for at stille spørgsmål til projektet.


UDGIVET dec 2009 14

Arrangementet bestod af en rundvisning i Kødbyen, med efterfølgende debat. Mange gode diskussioner blev vendt, og alle inputs har været velsete.

Kødbyens udvikling blev debateret fra to fløje. Èn ting var der enighed omkring: Kødbyen skal bevare sin råhed og originale udtryk og køderhvervene skal bevares. En talsmand fra henholdsvis Tante T og INCO fremlagde deres syn på hvordan de mener kødbyen bør udvikle sig. Mikkel fra Tante T, forklarer hvordan han ønsker at tiltrække lejere, der kan skabe noget nyt, og bruge kødby til nogle fede aktiviteter uden at skubbe de gamle erhverv ud.

Til det forklarer Ole, fra INCO, at han ikke er så begejstret for den måde kødbyen har udviklet sig på. Han mener at det er køderhvervene, der gør kødbyen attraktiv, men at det idag, er blevet gjort meget svært for køderhvervene at blive, fordi huslejestigninger truer deres erhverv. INCO har dog vænnet sig til de kreative erhverv påpeger Ole.

Kødbyens fremtid blev diskuteret, og der blev givet udtryk for at Vesterbro, som helhed, ikke har været med i debatten omkring Kødbyen. Det ønsker lokaludvalget at være, påpegede Niels Vestergaard, formand for lokaludvalget.


UDGIVET dec 2009 08

Høring af Lokaludvalg vedr. prioritering af legepladsistandsættelser i 2010. I 2007 blev det besluttet at alle byens offentlige legepladser skulle istandsættes over en fireårig periode (2008-2011). I løbet af de to første projektår er der blevet istandsat 48 legepladser  – og der sker også noget på Vesterbro.

I 2010 skal der igen istandsættes en masse legepladser. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, vil i den forbindelse gerne have input fra Vesterbro lokaludvalg og byens borgere i forhold til prioriteringen af de legepladser, de ønsker at istandsætte.

Hvis I har en særlig viden om disse legepladser vil vi meget gerne høre den, så den kan indgå i vores fremtidige planlægning. Til at få et overblik over Vesterbros legepladser er der vedhæftet et kort over bydelen, hvor man kan se hvilke legepladser Københavns Kommune ønsker at istandsætte i år og hvilke vi allerede har istandsat.

Kortet over bydelsplanens legepladser kan ses her og høringsbrevet fra Københavns Kommune kan ses her