www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Overførselssag: vedligholdelsesmidler til Kødbyen
UDGIVET mar 2017 22

Tirsdag eftermiddag den 21. marts blev en enig borgerrepræsentation klar med dette års overførselssag og det betyder for Vesterbro, at der kommer vedligeholdelsesmidler til Kødbyen. 

Udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb Med budgetaftalen for 2017 blev parterne enige om, at ekstraordinære salg af aktiver i 2016 skal gå til at finansiere renoveringen af kommunens ejendomme. Merprovenuet i 2016 udgjorde i alt 270,9 mio. kr. Parterne noterer sig, at der udestår servicemåltal i 2018-2020, som håndteres i forhandlingerne om budget 18.

Læs mere om aftalen her.

Der afsættes:

  • 48,8 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til renovering i Kødbyen. Midlerne går til renovering af
    vandforsyningen samt kvalitetssikring af lejemål og bygninger. Desuden vil der være fokus på
    brandmæssige forhold og udendørs belysning

Mindreindtægter på betalingsparkering
Den senere ibrugtagning af gul betalingszone, herunder beslutningen om ikke at indføre betalingsparkering i den Hvide Kødby og en række nedlæggelser af parkeringspladser medfører færre indtægter på betalingsparkering end budgetteret. Parterne er enige om at tilvejebringe servicemåltal til håndtering af udfordringen i 2017. Servicebeløbet kræver ikke finansiering i overførselssagen, idet de færre indtægter modsvares af mindre statslig modregning i bloktilskuddet i 2018 og kan dermed mellemfinansieres over kassen.

Derfor afsættes:

  • 21,1 mio. kr. i service i 2017 til håndtering af mindreindtægter i 2017
  • (-21,1) mio. kr. i mellemfinansiering fra kassen i 2017

Skriv en kommentar