www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Otto Busses vej – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Lokaludvalget foreslår, at godsbaneterrænet sydvest for Otto Bussesvej omdannes til et parkområde med mulighed for rekreation, idræt, kulturaktiviteter og kreative erhverv. Altsammen ovenpå et stort bassin til opstuvning af regnvand.

Et nyt stort spildevandsbassin skal aflaste kloaksystemet i tilfælde af kraftige regnskyl og kan sandsynligvis med fordel tænkes sammen med Istedgade-projektet.

Ovenpå bassinet anlægges græsplæner til brug til sportsaktiviteter og anden rekreativ brug, amfiscene, kunstig bakke og lignende. Der kan eventuelt suppleres med små nyttehaver i højbede. Fodboldbaner vil bl.a. kunne bruges i forbindelse med Bavnehøj Idrætsanlæg, som er under hårdt pres, men arealerne skal kunne bruges både i og udenfor klubregi.
De eksisterende bygninger tages i brug til sportshal, kreative erhverv og børne- og ungeinstitutioner.

Alt sammen under hensyntagen til bevarelse af områdets særlige karakter af industrihistorie og af de værdifulde træer og den karaktergivende beplantning.

For at sikre at området bliver lettilgængeligt og en integreret del af Vesterbro, anlægges de stier og broforbindelser, som fremgår af lokalplanerne for området, samt af planen for grønne cykelruter. Det vil samtidig binde både parken og den ’gamle’ del af Vesterbro sammen med havnefronten og Kgs. Enghave.

Projektet kræver, at Københavns Energi eller Københavns Kommune køber arealet eller lejer det for en lang periode, idet det er dyrt at etablere et spildevandsbassin.

Formål med projektet

At løse en lang række problemer: Mangel på rekreative områder og grønne m2, mangel på boldbaner, samt at baneterrænet pt. virker som en barriere mellem Vesterbro og havnen og mellem Vesterbro og Sydhavnen.

Dertil mangel på spildevandsbassiner.

Projektet understøtter kommuneplanens visioner om “Bedre forhold for kultur og fritid”, “Mere byliv med aktive mødesteder, ophold og bevægelse”, “Flere storbyhaver og mere grønt i byen”, “Grøn mobilitet”, samt at “København skal ruste sig mod klimaforandringer”.

Geografi/beliggenhed

Den del af godsbaneterrænet som er placeret sydvest for Otto Busses Vej og nord for det nye metroklargøringscenter.

Mulige samarbejdspartnere og projekter, der bygges videre på

Boldklubben Vestia og andre relevante idrætsforeninger, lokale kulturelle foreninger, …

Evt. barrierer for realisering (plangrundlag mv.)

At grunden pt. ikke ejes af Københavns Kommune.

Forslag til finansiering

Projektet søges finansieret af Københavns Kommune og Københavns Energi, evt. også Tips- og lotto-midler.

Se flere kommentarer til dette projekt på Facebook her

Læs mere om bydelsplanen og de andre projekter her.


2 kommentarer

  1. lokaludvalget says:
    Team Vesterbros Gader

    Der kunne være noget vand-relateret inspiration her – Læs mere om Vesterbros Gader på http://www.facebook.com/pages/Vesterbros-Gader/400189513377624 og tryk gerne “Synes godt om” Deltag i / Invitér til eventen ved Skydebanegade d. 6 august kl. 16-19 med Siciliansk IS, networking, fundraising/projektudviklingsfif. http://www.facebook.com/events/496742177008000/

  2. Heidi Bjerg Gregersen says:

    Lyder rigtig spændende! Parkerede biler fylder meget på Enghavevej mellem Enghave St. og Sydhavn St. – måske man kunne lave parkering forbudt i ”grøften” og så trække noget af aktiviteten derhen. Hvis der mangler parkeringsmuligheder, kunne man lave parkeringskælder på Otto Busses Vej?

Skriv en kommentar