www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET apr 2011 12

Socialministeriet har godkendt ansøgningerne om Områdefornyelse på Centrale Vesterbro Øst og Vest. Dvs. området, der groft sagt afgrænses af Skelbækgade, Ingerslevsgade, Cesterfælledvej, Lyrskovsgade og Matthæusgade.

Områdefornyelsen skal skabe bedre byrum og understøtte en byudvikling, hvor mange forskellige borgere indgår i udviklingen af deres kvarter. Det vil sige, at der bliver arbejdet særligt med at forbedre de eksisterende byrum og de grønne pletter, der er få af på Vesterbro.
Dertil kommer udvikling af borgerinddragelsesmetoder, der også kan få børn og unge samt udsatte til at deltage i udviklingen af de mråder, som de bruger.

Læs her hvad Teknik- og Miljøforvaltningen skriver om Områdefornyelsen på deres hjemmeside.

Du kan læse ansøgningerne for de to områdefornyelsesområder på Centrale Vesterbro her:

Ansøgning om områdefornyelse – Centrale Vesterbro Vest
Ansøgning om områdefornyelse – Centrale Vesterbro Øst


Skriv en kommentar