www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Vesterbro Lokaludvalgs arbejde er organiseret gennem udvalgsarbejde. Selve lokaludvalget holder møde en gang om måneden, og derudover har lokaludvalget tre stående fagudvalg.

Fagudvalg og Forretningsudvalg

De tre udvalg er åbne for både lokaludvalgsmedlemmer og andre interesserede borgere på Vesterbro, og holder hver ca. et møde om måneden. Derudover har lokaludvalget et forretningsudvalg, der varetager den daglige drift mellem lokaludvalgsmøderne og tilrettelægger de månedlige lokaludvalgsmøder. Forretningsudvalget består af formandskabet samt de tre fagudvalgsformænd og er et lukket udvalg.

Hvis du vil høre mere om arbejdet i fagudvalgene, kan du enten kontakte formanden for den enkelte fagudvalg eller sekretariatet – vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk

Puljeudvalg

Puljeudvalget forbehandler og indstiller ansøgninger til Vesterbropuljen og træffer beslutning om ansøgninger til Lillepuljen – læs mere om puljen her. Udvalget består af Thomas Egholm, Frans Luja Madsen, Erik Hegelund-Frederiksen, Anja Agnethe Kure, Allan Frederiksen, Jørgen Sprogøe & Thomas Nørskov. Puljeudvalget er udpeget af lokaludvalget og er et lukket udvalg.

Hvis du har spørgsmål til puljeudvalget og ansøgningsprocessen, så kontakt sekretariatet på vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk

Titel Navn Mail
Formand Thomas Egholm Send mail
1. næstformand  Jimmy Sindahl Send mail
2. næstformand   Ena Juhl Send mail
Formand for
Kultur-, Fritids-,
Børn- og Ungeudvalget
 Jørgen Sprogøe Send mail
Formand for
Social- og
Beskæftigelsesudvalget
 Thomas Warburg  Send mail
Formand for
Teknik- og Miljøudvalget
Per Skovgaard Send mail