www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Lokaludvalg har 23 medlemmer, der er valgt for fire år ad gangen. Lokaludvalgenes valgperiode følger kommunalvalgscyklussen. Hvert af de politiske partier, der er repræsenteret i Københavns Borgerrepræsentation efter et kommunalvalg, får en lokal repræsentant i lokaludvalget og resten af lokaludvalgets medlemmer er repræsentanter for bydelens bestyrelser, foreninger, netværk osv. For hvert lokaludvalgsmedlem er der desuden valgt en eller to suppleanter.

Hvis du vil i kontakt med et lokaludvalgsmedlem eller en suppleant og mangler kontaktoplysninger, kan du kontakte sekretariatet på vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk

Lokaludvalgets sammensætning

Valgområde Navn Forening/parti Mail
Teknik- og  Miljøudvalget Erik Hegelund-Frederiksen Gårdlauget Hedebykarréen Send mail
Per Skovgaard Andersen Husejerforeningen Humleby Send mail
Lone Billehøj VVV Send mail
Thomas Egholm Vesterbros Trafik- og Byrumsgruppe Send mail
Social- og Beskæftigelses-udvalget Ivan Christensen Mændenes Hjem Send mail
Ena Juhl FISKEN – Værested og Fritidsjobformidling Send mail
Lena Holm Jensen Lindskog EF Havneholmen II Send mail
Thomas Warburg Brugernes Akademi Send mail
Allan Frederiksen Kontaktcenter Klippen Send mail
Kultur-, Fritid-, Børn-, og Unge-udvalget Jørgen Sprogøe Petersen AB Enghaven Send mail
Thomas Nørskov Stands og Dans Send mail
Cecilie Høgsbro EF Kærholmen Send mail
Anja Agnethe Kure Settlementet Send mail
Mikael Stenstrup Boldklubben Vestia Send mail
Politiske repræsentanter Madeline Schlawitz Alternativet Send mail
Malene Mørkbak Bruun Det Radikale Venstre
Lars Vestergaard DF Send mail
Pernille Falcon Enhedslisten Send mail
Frans Luja Madsen Konservative Send mail
Karina Bergmann LA Send mail
Helle Rønne Warburg SF Send mail
Jan Simmelkjær Socialdemokraterne Send mail
Jimmy Sindahl Venstre Send mail