www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Borgerrepræsentationen besluttede den 13. oktober 2005 at etablere lokaludvalg i alle bydele i løbet af valgperioden 2006-2009.

I foråret 2007 etablerer Københavns Kommune et lokaludvalg på Vesterbro. Lokaludvalget skal være bindeled mellem Københavns Borgerrepræsentation og Vesterbros borgere. I spørgsmål, der har særlig betydning for Vesterbro, skal lokaludvalget derfor sikre dialogen mellem københavnerne på Vesterbro og politikerne i Borgerrepræsentationen.

Vesterbro Lokaludvalg er forpligtet til at afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for Vesterbro.

Samtidig kan lokaludvalget udtale sig internt i kommunen og til eksterne myndigheder om lokale spørgsmål. Lokaludvalget kan også stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalget har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter og har til dette formål en pulje1,5 mio. kr. om året.

Vesterbro Lokaludvalg laver også bydelsplanlægning i samarbejde med Kongens Enghave Lokaludvalg og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.