www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Nyt borgermøde om Postgrunden
UDGIVET aug 2016 08

Indre By Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg inviterer til endnu et borgermøde om det kommende byggeri på Postgrunden. Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget stemte imod den første starteredegørelse i foråret og derfor har bygherre og arkitekt nu udarbejdet et nyt projektforslag for grunden. Kig forbi Postgården mandag d. 15. august fra kl. 17-20.

Projektets kontroversielle punkter
Det er anden gang i år, at lokaludvalgene inviterer til borgermøde om nyt byggeri på grunden, hvor Postterminalen ligger i dag. Det første møde fandt sted d. 3. februar, hvor der var et talstærkt fremmøde fra interesserede og bekymrede borgere. Borgernes bekymringer går blandt andet på byggeriets højde og bredde, samt facadeåbningerne ud mod Bernstorffsgade.

– Vi håber naturligvis på, at der er blevet taget højde for borgernes indvendinger og at det nye projektforslag lever op borgernes og lokaludvalgenes ønsker for området, siger Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg. 

På borgermødet vil de to lokaludvalg, samt en repræsentant for beboergruppen i Bernstorffsgade, kommentere planerne – Teknik- og Miljøforvaltningen vil redegøre for startredegørelsen og den videre proces samt besvare spørgsmål.  Mødet holdes i Postgården, Tietegensgade 37. For at deltage skal man tilmelde sig på mail indrebylokaludvalg@okf.kk.dk. Lokaludvalgene giver en sandwich undervejs.

Tid og sted
Mandag d. 15. august 17 – 20.00
Postgården – Tietgensgade 37, 1704 København V.


Skriv en kommentar