www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Nye tider for Træstubben
UDGIVET feb 2014 14

Ny aftale åbner op for at børnefamilier og andre beboere på Vesterbro får mere glæde af Natur- og Miljøværkstedet Træstubbens mange aktiviteter, der tidligere især har været møntet på  bydelens institutioner. 


Omkring 2.000 børn fra Vesterbros institutioner og skoler har hvert år haft glæde af den lille oase midt på stenbroen, der har eksisteret i 6 år. Træstubben har været åben for alle i bydelen, bl.a. gennem Åben have og Træstubbens Rødder, men åbner nu op for endnu flere aktiviteter for bydelen.

I en ny aftale går Vesterbro Lokaludvalg, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Friluftsrådet og Områdefornyelsen Vesterbro ind i et samarbejde om at bevare og udvikle Vesterbros Miljø- og Naturværksted.

Formidling ved havnekanten
Aftalen betyder, at Træstubbens aktiviteter i løbet af de tre år fastholdes, men også skal udvides, og der er bl.a. planer om en formidlingsplatform ved havnekanten, hvor man kan gå på opdagelse.
Arbejdet skal også sprede sig fra Saxoparken til bydelens hjørner og bede, blandt andet i forbindelse med Blomstrende By, hvor vesterbroerne sår blomster i kommunens bede.
Planen er, at der efter de tre år skal være udviklet et bæredygtigt koncept, der kan overføres til og inspirere andre bydele.

Skriv en kommentar