www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Ny Istedgade – forbedring og fornyelse
UDGIVET jul 2014 30

Hvis du dagligt færdes omkring Istedgade, har du nok bemærket indhegningen og ensretningen af gaden. Københavns Kommune renoverer nu din del af Istedgade, så der bliver bedre cykelforhold og bedre plads til hverdagens byliv.

Mellem Gasværksvej og Enghave Plads laver vi bredere fortove med bænke, hævede flader ved alle kryds, opsætter ny gadebelysning og planter flere træer. Samme opskrift som den netop færdiggjorte strækning mellem Reventlowsgade og Gasværksvej.
Anlægsarbejderne er blevet startet i juli 2014 og forventes at være afsluttet i december 2015. Arbejderne på Istedgade vil være opdelt i to hovedetaper. Arbejdet på nordsiden af gaden er første etape, og arbejdet på sydsiden af gaden er anden etape.

Du kan læse mere om baggrunden for renoveringen her 

Gade med genbrug
Istedgade er en gammel gade med sin helt egen patina. Mange af de eksisterende granitmaterialer er slidt af de mange mennesker der gennem tiden har haft et ærinde på Vesterbro. For at bevare denne historie, genanvendes mest mulig af de eksisterende granitmaterialer, eventuelt suppleret med genbrugssten fra andre steder i byen.

Den nye gadelampe ”Istedlampen”, som skal give supplerende lys på gadehjørnerne, har et meget klassisk design med respekt for omgivelserne. De bænke der stilles op vil være den klassiske, grønne ”Københavnerbænk”.

Trafikale omlægninger
For at kunne gennemføre projektet, er det nødvendigt at ensrette Istedgade i hele anlægsperioden. Istedgade vil være ensrettet fra Gasværksvej mod Enghave Plads. Vi opfordrer til at benytte Vesterbrogade i retning mod Hovedbanen, men det vil også være muligt at køre ad Ny Carlsberg Vej og Sønder Boulevard.

Busser i retning mod Hovedbanen omlægges ligeledes via Ny Carlsberg Vej og Sønder Boulevard. Busserne vil være omlagt fra den 28. juli 2014. Klik på billedet for større udgave.

kort over omlægning


6 kommentarer

 1. Mette says:

  Det lyder som en super god ide, men for os der bor her, altså nu mellem dette byggeprojekt og metrobyggeriet -hvad er retningslinjer e ift. larm. Hvilke dage og i hvilket tidsrum må de arbejde på projekt Nyistedgade?

 2. Lotte, Lokaludvalgssekretariatet says:

  Kære Mette
  Det ved vi faktisk ikke så meget om her i sekretariatet, men prøv evt at ringe til dem her: Center for Udførelse af Anlæg, tlf. 33 66 33 66. De ved alt om reglerne for den slags..
  Mange hilsner Lotte

 3. Kenneth says:

  Nu hvor vi efterhånden kan se noget af Istedgade blive færdig, kan man konstatere at det ser ud til at blive et kosmetisk løft.
  Jeg har et spørgsmål angående de P-pladser som er blevet nedlagte. Hvad er planen for de berørte beboere, i forhold til parkering?

 4. Peter Johannessen says:

  Vedrørende parkering.

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 21. juni 2010 ved behandling af projektforslaget for hele Istedgade, at der nedlægges i alt 145 parkeringspladser. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 29. april 2013 nedlæggelse af yderligere 3 parkeringspladser.

  I forbindelse med anlæg af etape 1 og 2 blev der nedlagt i alt 36 p-pladser i grøn zone. Istedgade etape 1 og 2 har finansieret oprettelse af 12 erstatningspladser. Provenutabet for de 21 pladser er finansieret gennem Budget 2011 (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikal Venstre, Det Konservative Folkeparti), medens provenutabet for de resterende 3 er finansieret gennem p-puljen der blev oprettet i forbindelse med ”Overførselssagen 2011 – 2012”.

  Projektforslag vil medføre nedlæggelse af i alt 102 parkeringspladser for etape 3 i blå zone.

  Der er ifølge p-aftalen krav om etablering af erstatningsparkeringspladser ved nedlæggelse af parkeringspladser i blå zone. I forbindelse med godkendelsen af det samlede projektforslag for Istedgade på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. juni 2010 blev der udpeget erstatningspladser for kommende nedlæggelser af parkeringspladser som følge af gennemførelsen af den samlede omdannelse, jf. Istedgadeprojektet.

  De 102 erstatningspladser er anlagt mellem 2010 og 2012 i blå zone, jf. oversigt i bilag 4.

  Projektet for Istedgade har dermed samlet resulteret i nedlæggelse af 138 p-pladser, hvoraf der er oprettet 114 erstatningspladser og finansieret 24 p-pladser.

 5. Nanna Skytte says:

  Jeg kan ikke se der kommer nogle gadetræer – stod der ikke tidligere at der ville komme gadetræer hvor det var muligt?

  Kh Nanna

 6. Lokaludvalget says:
  Team Vesterbros Gader

  Hej Nanna

  Så vidt jeg er orienteret, så er der kommet nye gadetræer i sidegaderne til Istedgade, hvor det har været muligt. Der ligger mange kabler og rørledninger under Istedgade, og det er derfor ikke muligt at plante træer i så stort omfang.
  Bedste hilsener,
  Christine/ pva. Lokaludvalget

Skriv en kommentar