www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Ny ambitiøs plan for cykelbyen Kbh
UDGIVET mar 2015 12

140.000 cyklister på de tættest befærdede vejstrækninger kan nu se frem til mere albuerum på cykelstierne.

Cykeltrafikken i det centrale København er næsten fordoblet siden 1990. Nu bliver vejstrækninger med sammenlagt 140.000 cyklister dagligt set efter i sømmene for at skabe mere albuerum på cykelstierne.

Københavns Kommune har skudt gang i arbejdet med en ambitiøs plan, der skal forbedre forholdene for cyklisterne på en række af byens gader i det centrale København. Det skal gøre gaderne i stand til at håndtere den fortsatte stigningen i antallet af cyklister, der kommer når indbyggertallet stiger med 100.000 frem mod 2025 og i takt med, at flere fravælger bilen til fordel for cyklen. Der er afsat 1,5 mio. kr. til at udarbejde planen. Gennemførelsen vil koste et trecifret millionbeløb, siger et forsigtigt skøn.

Inden eksperterne sætter sig til tegnebordet vil trafikanterne blive taget med på råd uanset om de mest bruger cykel, gang, kollektiv transport eller bil. Det skal sikre, at behovet for cykelforbedringer bliver imødekommet, og at hensynet til byliv og andre transportformer bliver tænkt med i planerne.

Se kort over cykeloptimeringen


Skriv en kommentar